02-03-2008

מאת: רותי סיני, הארץ

עצור מספר 736 במתקן של משטרת ההגירה בנמל התעופה בן גוריון הוא אזרח חוף השנהב שחצה את גבול מצרים ב-1 בינואר, 2007. כשנכנס לישראל נעצר, ישב בכלא מעשיהו כמעט שלושה חודשים ושוחרר לבקשת נציבות הפליטים של האו"ם. באישור משרד הפנים קיבל עם שחרורו מסמך שלפיו הוא חסין מפני מעצר או גירוש עד שנציבות האו"ם לפליטים תחליט אם להכיר בו כפליט או לא.

השבוע נעצר שנית באזור התחנה המרכזית בתל אביב. עמו נעצרו כ-240 מסתננים, חלקם במבנים שמשמשים להם מקלט. כולם נלקחו למטה משטרת ההגירה בחולון, משם פוזרו למתקנים שונים, לרבות מתקן מסורבי הכניסה בנתב"ג. פקיד של משרד הפנים הורה להשאיר את העצור 736 במעצר ולגרשו מישראל.

"לא הבנתי למה נעצר", כתבה יממה לאחר מכן עו"ד שרה בן שאול-ויס ממשרד המשפטים, שמשמשת ערכאת ביקורת על מעצר וגירוש של אזרחים זרים. "לא די שהוא מחזיק במסמך בתוקף, הוא כבר שוחרר בעבר ע"י אותו משרד הפנים שעצר אותו. לצער הלב כל העובדות האלה הוזכרו בשימוע (שערך לו פקיד משרד הפנים, ר"ס), אך ללא תובנה כי אין טעם במעצרו". לפיכך, הורתה לשחררו.

והוא לא היחיד. בן שאול-ויס ואחרים הורו לשחרר יותר מ-50 עצורים מקרב יותר מ-300 מבקשי מקלט שנלכדו השבוע ברשת משטרת ההגירה בתל אביב. גם פקידי משרד הפנים הורו לשחרר חלק מהעצורים – 68, ליתר דיוק. נראה כי בקרוב ישוחררו עצורים נוספים. שלשום הודיע משרד הפנים כי ישחרר רק מי שנמצא בשלב מתקדם בהליך בירור בקשת ההכרה שלו מהאו"ם. אתמול הודיע שישחרר כל מי שנמצא בהליך בקשה להכרה כפליט גם בשלבים מוקדמים.