Left Menu
תאונות עבודה בישראל

תאונות עבודה בישראל

מדינת ישראל מפגינה אזלת יד מתמשכת בטיפול בתופעת תאונות העבודה המרובות בבניין. בכל שנה עשרות עובדים נהרגים עקב תנאי בטיחות לקויים, ואין איש נותן את הדין. מספר ההרוגים בישראל הוא פי 2.5 ל-100,000 עובדים, ביחס לאיחוד האירופי. הפיקוח הממשלתי נמוך – ביקור אחד ל- 3 שנים באתר עבודה! תקני הבטיחות ברבים מהתחומים ישנים והחדשים אינם נכנסים לתוקף. בסופו של יום, אלו שבונים את בתינו, בעבודה קשה ומאומצת, משלמים את המחיר.

לחצו כאן למעקב שוטף אחר תאונות העבודה המדווחות

*מסד הנתונים עלה לאתר על מנת לשתף את ציבור העובדים והעוקבים במידע הזורם אלינו. כלל התאונות המדווחות מתעדכנות  באורח שוטף. אם יש בידיכם מידע נוסף, תיקונים או שאלות – אנא צרו עמנו קשר: diana@kavlaoved.dreamhosters.com מספר הפצועים וההרוגים בתאונות עבודה בישראל מעיד על זילות חמור בחיי העובדים. מדיניות האכיפה והמניעה של הרשויות אינה אפקטיבית דיה ולכן אין ביכולתה לשים קץ למחדל. בסופו של יום, אלו שבונים את בתינו, בעבודה קשה ומאומצת, משלמים את המחיר. פתרון מקיף ואפקטיבי למחדל תאונות העבודה בישראל מחייב את התגייסותם של כמה רשויות וגופי שלטון ודורש מגוון רחב של החלטות ושינויים, ובכללם הפניית משאבי כוח אדם ותקצוב נאותים, תיקוני חקיקה וגיבוש נהלי בטיחות הולמים, והגברה משמעותית של פעילויות הפיקוח והאכיפה.

לקרוא עוד

נגישות