15-10-2008

החודש אושרה הגשת תביעה ייצוגית נגד חברת ב.ג. מוקד אבטחה בע"מ, קבלנית שמירה ואבטחה, בגין אי ביצוע הפרשות לקרן פנסיה. הקבוצה שבשמה תוגש התובענה כוללת הן את העובדים המועסקים כיום ע"י המשיבה והן את העובדים שהועסקו על ידה במשך למעלה משישה חודשים, במהלך שבע השנים שקדמו למועד הגשת התביעה, קרי – החל מיום 3.3.1999, ושלא הופרשו עבורם כספים לקרן פנסיה בניגוד לסעיף י"ב לצו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה. בשלב הראשון להליך הגיש התובע, עובדה לשעבר של החברה, תביעה אישית לפיצוי בגין אי הפרשות לקרן פנסיה ובעילות אחרות. כאשר טענה החברה בכתב הגנתה לאי חלות ההסכם הקיבוצי , נסללה הדרך להגשת תובענה יצוגית (משחוק תובענות ייצוגיות אינו מאפשר הגשת תובענה ייצוגית שעה שחל הסכם קיבוצי).
השופט איטח מבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קיבל הבקשה, ואישר הגשתה של תובענה ייצוגית. הוא קבע, כי שעה שהכחישה החברה את חלות ההסכם הקיבוצי, וכן לאור העובדה כי לאורך השנים לא פעלה לפיו ולא קיבלה על עצמה הוראותיו – לא ניתן להחיל את הסייג הקבוע בחוק תובענות ייצוגיות.
עוד קבע השופט: כי "הדרך החלופית של ניהול הליך בדרך של צירוף תובעים אינה יעילה במקרה דנן העוסק בענף השמירה והאבטחה. שכן ענף זה מורכב מעובדים שלרוב אינם מאורגנים בפועל, המשתכרים שכר נמוך, שנגישותם לערכאות השיפוטיות אינה קלה וחלקם אף אינו מודע לזכויותיהם הלכאוריות להפרשות לקופת תגמולים. ניהול תובענה זו בהליך של צירוף תובעים כאשר לכל תובע היכולת לקבוע כיצד תנוהל התובענה ומהן ההחלטות שיתקבלו בה, עשוי להוביל לסרבול הדיון ואף לסיכולו. לעומת זאת, ניהול ההליך בדרך של תובענה ייצוגית, בפיקוח בית הדין, תוך נטרולם של האינטרסים האישיים של כל אחד מהפרטים המרכיבים את הקבוצה, הינו הדרך היעילה וההוגנת ביותר בהתחשב בנסיבות".