26-04-2018

אושרה תביעה ייצוגית נגד חברת "דנאל", שלא נתנה לעובדות הסיעוד את חופשתן. הסיפור בקצרה: לא רק שחוק שעות עבודה ומנוחה לא חל על העובדות הזרות, שזמינות לעבודה 24 שעות ביממה, וכמעט אינן לוקחות את יום החופש השבועי המגיע להן, וחייהם הפרטיים נגזלים, כל זאת תמורת שכר מינימום, חברת הסיעוד מצאה לנכון לגזול מהן גם חופשות בתשלום ותשלומים בגין ימי חג שלא הופרשו.

התביעה החלה בעקבות מקרים שהגיעו לארגון "קו לעובד", והועברו לטיפול עורך דין, אשר הגיש בקשה לתביעה ייצוגית, שהתקבלה בבית הדין לעבודה. השופט דורי ספיבק אישר את התביעה בשם כל העובדים הזרים המועסקים ב"דנאל", אך החריג את העובדים הישראלים בטענה שלא הוכח כי גם בהם נהגה "דנאל" באותה שיטה.

לכתבה.