20-05-2008

מאת: שחר אילן, הארץ

הכנסת אישרה אתמול לקריאה ראשונה את הצעת החוק למניעת הסתננות. על פי ההצעה, יהיה כל מסתנן לישראל צפוי לעד חמש שנות מאסר, גם אם הוא פליט או מהגר עבודה. מסתנן ממדינת אויב, ביניהן סודאן (שבה חבל דרפור), יהיה צפוי לשבע שנות מאסר.

על פי ההצעה, שאושרה ברוב גדול של 21 נגד אחד, המדינה תוכל להחזיק מסתננים, כולל פליטים, עד 18 יום במעצר מבלי שיובאו לפני שופט. ההצעה גם מעגנת בחוק את נוהל "ההחזרה החמה" של מסתננים (בתוך 72 שעות מרגע התפיסה), שנחשב להליך המסכן את חייהם.

סעיף נוסף בחוק קובע שניתן יהיה למנוע שחרור מסתנן אם הוגשה חוות דעת של גורמי ביטחון ולפיה "במדינת מושבו או באזור מגוריו של המסתנן מתבצעת פעילות העלולה לסכן את ביטחון מדינת ישראל או אזרחיה". כלומר, אפשר יהיה להשאיר אדם במעצר משום שבמדינת מגוריו יש פעילות של ארגון טרור, גם אם לו עצמו אין כל קשר אליה.

סגן שר הביטחון מתן וילנאי הציג את הצעת החוק במליאה והסביר שהצורך בה נובע מגל המסתננים הבאים מגבול הדרום. מתחילת 2007 ועד סוף מארס השנה, באו לישראל דרך גבול הדרום יותר מעשרת אלפים פליטים. המדינה ניסתה לפעול נגדם באמצעות חוק המסתננים הישן, אך נתקלה בהתנגדות משפטית כיוון שמדובר בחוק לשעת חירום. הצעת החוק החדשה באה להחליף חוק זה, אלא שהוראותיה חמורות מאוד וספק אם הן מהוות שיפור לעומת החוק הישן.

בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר שהיא מיועדת "להגן על שלטון החוק ועל זכותה של המדינה לקבוע מי ייכנס בשעריה ומי יורשה לשהות בה". מסתנן מוגדר כ"מי שנכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול". השאיפה היא ש"כלל המסתננים יטופלו בהתאם להוראות החוק המוצע כדי ליצור הרתעה".

ח"כ דב חנין (חד"ש) אמר אתמול שמדובר בהצעת חוק דרקונית. פורום הארגונים לזכויות הפליטים טען שבחוק יש שורת מנגנונים "איומים ונוראים". ביקורת נמתחה גם על כך שהצעת החוק הרגישה הועברה להכנה בוועדת החוץ והביטחון, שהיא חסרת ניסיון בענייני הגירה, והדיונים בה חסויים.

זאת, למרות שבחודשים האחרונים חדלה ישראל כמעט לחלוטין להתייחס למסתננים מגבול הדרום כאל איום ביטחוני והיא מתייחסת אליהם כאל פליטים ומהגרי עבודה לכל דבר.

חנין היה חבר הכנסת היחיד שהתנגד להצעת החוק במליאה. הוא אמר שמשמעות החוק היא ש"נהפוך את פליטי דרפור שמגיעים אלינו כתוצאה משואה אנושית והשמדת עם, לפושעים. אלו הוראות נוראות. אנחנו צריכים חוק אחר לחלוטין, חוק שיכיר בזכויות של פליטים, במעמדם של פליטים, שמתאים לחברה אנושית ומתקדמת במאה ה-21".

סעיפי ענישה נוספים בחוק: רשימת מדינות האויב שמסתנן מהן צפוי למאסר מוגדל של עד שבע שנים כוללת גם את רצועת עזה. מסתנן שחזר לישראל לאחר שגורש ממנה, יהיה צפוי לעונש של שבע וחצי שנות מאסר, ומסתנן חוזר ממדינת אויב יהיה צפוי ל-10 וחצי שנים. מסתנן חמוש (כולל סכין) או מי שהגיע יחד עם מסתנן חמוש (למשל פליטים שמגיעים עם מורה דרך) יהיו צפויים לעד 20 שנות מאסר. עם זאת, מדגישה הצעת החוק שייעשה מאמץ לגרש את המסתננים בהקדם מישראל גם במהלך מאסר.

עו"ד עודד פלר מהאגודה לזכויות האזרח (החברה בפורום לזכויות הפליטים) מנה אתמול שורה ארוכה של פגמים בחוק:

* אפשר להחזיק את החשוד 96 שעות במעצר ללא כל צו ו-18 יום בלי שיובא לפני שופט.

* הקצין שמוציא את צו הגירוש יכול לעשות זאת בלי לפגוש כלל את המסתנן על סמך דו"ח שיכתוב חייל אחר.

* מסתננים שייתפסו סמוך לגבול ניתן יהיה לגרש בשיטת "ההחזרה החמה". החוק אינו מטיל כל חובה ליידע את המגורשים שזכותם לתבוע מעמד של פליט שימנע את גירושם.

* יש אפשרות לעצור ילדים ומשפחות בניגוד להוראות הדין הבינלאומי.