10-10-2006

מאת: גדעון אלון, הארץ Online

 

לפי החוק, סוחרים בבני אדם למטרות עבדות, עבודת כפייה, זנות וניצול מיני צפויים לעונשים של 16 עד 20 שנות מאסר.

עונשים כבדים של 16 עד 20 שנות מאסר צפויים לסוחרים בבני אדם למטרות עבודה בכפייה, עבדות, ניצול מיני וסחר באיברים, בעקבות אישורו אתמול (שלישי) של חוק חדש (חוק איסור סחר בבני אדם) בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. החוק אושר ברוב של 30 ח"כים וללא מתנגדים.

החוק, שיזמה ח"כ זהבה גלאון (מרצ) יחד עם הממשלה, קובע כי עבירת סחר בבני אדם תיחשב עבירת סחר למטרות הבאות: נטילת איבר, הולדת ילד ונטילתו, עבדות, עבודת כפיה, זנות, פורנוגרפיה או ביצוע עבירות מין באדם.

בחוק מוגדר זו הפעם הראשונה בספר החוקים הישראלי המושג "עבדות". לפי ההגדרה, עבדות היא "מצב שבו מופעלות כלפי אדם סמכויות המופעלות ככלל כלפי קניינו של אדם".

החוק קובע כי העונש המרבי על חטיפת אדם לשם אחת ממטרות הסחר בבני אדם יהיה 20 שנות מאסר, והעונש המרבי על הוצאת אדם אל מעבר לגבולות המדינה לשם אחת ממטרות סחר בבני אדם יהיה 10 שנות מאסר. החוק גם מחמיר את הענישה בעבירות של עיכוב דרכון לשלוש שנות מאסר, במקום שנה אחת, וקובע כי עונשו של אדם המעכב דרכון של אחר ובכך מעמידו באחת הסכנות הנכללות בעבירת סחר בבני אדם יהיה עד חמש שנות מאסר.

החוק גם מנחה את בתי המשפט להעניק פיצויים לקורבנות של עבירת סחר בבני אדם. הפיצוי ישולם על ידי העבריין או באמצעות החרמת רכושו. החוק גם מסמיך את בתי המשפט לקיים דיונים בנוגע לעבירות סחר בבני אדם בדלתיים סגורות, ולמנוע פרסום פרטים מזהים של הקורבנות.

יוזמת הצעת החוק, ח"כ גלאון, אמרה כי יוזמת החקיקה הזו היא גולת הכותרת של עבודתה בכנסת עד כה. לדבריה, מדובר בחוק חשוב ביותר, "שנועד להגן על קורבנות הסחר בנשים ועל מהגרי עבודה המועסקים בתנאים מחפירים של עבדות בחצר האחורית של המדינה". גלאון אמרה כי המסר של הכנסת הוא שהיא "רואה את המאבק בסחר בבני אדם בחומרה רבה וקובעת שאי אפשר לסחור בבני אדם ולצאת מזה בזול".

יו"ר ועדת החוקה, ח"כ מנחם בן-ששון (קדימה), שהביא את הצעת החוק לאישור המליאה ,אמר כי "זהו חוק שמעמיד את ישראל בשורה אחת עם הנאורות שבמדינות העולם בהתמודדות עם בעיה שהיא מבעיות הפשע והשחיתות הגדולים בעולם".