27-02-2008

מאת: יגאל חי, הארץ

ועדת הכספים של עיריית תל אביב כבר אישרה בשבוע שעבר הקצאת 87 אלף שקל לתחילת ניהול תהליך העברת המענקים לפליטים ורישומם. העירייה סבורה כי באמצעות המענק, מספר פליטים יוכלו לשכור ביחד דירה לתקופת מעבר של חודשיים-שלושה, ובמקביל יוכלו לנסות למצוא עבודה. ממשרד ראש הממשלה נמסר: "התקציב יועבר לעיריית תל אביב על ידי משרד ראש הממשלה, באמצעות משרד הרווחה. הסיוע המיוחד יינתן במקרים מיוחדים על פי קריטריונים שיסוכמו בין העירייה, משרד הרווחה ומשרד ראש הממשלה".

דובר עיריית תל אביב, הלל פרטוק, הוסיף: "הוחלט על מתן המענקים כדי למנוע שהות של הפליטים במקומות לא ראויים".

משרד הרווחה מסר אתמול כי הוא מנסה ביחד עם גורמים נוספים לגבש תוכנית למציאת תעסוקה לכל הפליטים שיש להם אישור עבודה בישראל. לאחר השלמת התוכנית, הכוונה היא לסגור את המקלטים בהם שוהים הפליטים.

עו"ד טלי קריצמן מהקליניקה לזכויות הפליטים באוניברסיטת ת"א, הגיבה אתמול: "אנו נברך על כל צעד שמשמעותו עזרה לקליטת הפליטים, אולם בפועל עוד לא ראינו שזה קורה בשטח.