07-06-2017

בדיון שהתקיים הבוקר בועדת העבודה, הרווחה והבריאות, אושרו תקנות להטלת עיצומיים כספיים על מפרי כללי הבטיחות, חרף לחצי הקבלנים ומשרד האוצר שנכחו בדיון.

התקנות מעמידות כלי אכיפה אפקטיבי להגנה על בטיחות העובדים במשק הישראלי, בדגש על עובדי הבניין. למרבה הצער, כפי שטרחו מספר פעמים נציגי האוצר להבהיר בדיון עצמו, תוספת הכלים המינהליים, אף שתהווה הכבדה נוספת על עומס העבודה הבלתי סביר שמוטל כיום על 19 מפקחי מנהל הבטיחות בענף הבניין, לא תלווה בהקצאת משאבים כלשהיא מצד המדינה. במצב עניינים זה קשה לראות כיצד ניתן יהיה לקדם שימוש מיטבי בכלי הנוסף, וקיים חשש כי הפעלתו אף תקשה על השימוש בכלים נוספים וחיוניים לא פחות, העומדים לרשות המפקחים ומחייבים אף הם משאבים ניכרים.

במהלך הדיון נציגות משרד האוצר, מאגף התקציבים ואגף הדיור, הפגינו עויינות בולטת לתקנות אשר נועדו להגנה על בטיחות העובדים, אף שכאמור במתכונתן הנוכחית הן נעדרות השלכות תקציביות. הדבר משקף את תמיכתו העיוורת של משרד האוצר באינטרסים הכלכליים של הקבלנים. חמור בעיננו שמשרד האוצר מגבה אינטרס כלכלי ציני של קבלנים, במחיר חיי אדם.

לפי הנאמר בדיון, בחודשים הקרובים יקודמו תקנות אשר יאפשרו את הפחתת הקנסות הנמוכים ממילא אשר נקבעו בתקנות. אנו מתנגדים להפחתת הקנסות וסבורים כי במקום שבו מסכנים חיי אדם אין מקום לפשרות ולהקלות. בדיון נכחו נציגי ארגונים ופעילים במאבק למען בטיחות העובדים, ביניהם נציגי "הפורום למניעת תאונות עבודה" אמיר ספיר, "ארגון מפעילי עגורן צריח" רועי וויינשטיין ונציגות קו לעובד.

———————

לקריאה על התקנות במלואן:

כתבתה של לי ירון מהארץ, "קבלנים שיעברו על הוראות בטיחות ישלמו קנסות של עד 35 אלף שקלים"