03-10-2018

בוקר טוב לאבי ניסנקורן ולהסתדרות! זהו, "אחרי החגים" כבר כאן. עינינו ועיני אלפי עובדי הבניין נשואות אליכם.

האם התערבותכם תסייע למקבלי ההחלטות להוציא לפועל מדיניות שכולם מסכימים כי היא נחוצה, חיונית, אקוטית ודחופה? האם האיום בהשבתת המשק יסייע לידיים לחתום על תקציבים, תקנות, הוראות והנחיות?

בילי פרנקל מ"ידיעות אחרונות" ראיינה את יו"ר ההסתדרות במהלך החג ושמעה ממנו דברים חד משמעיים: "יש שתי אפשרויות: או שיגיעו איתנו להסכמות, או שנודיע על סכסוך עבודה ונשבית את המשק. אנחנו חוזרים לעבודה אחרי שמחת תורה ביום שלישי, ואני מדבר על כמה ימים ספורים, לא מעבר לזה, בתחילת השבוע שלאחר מכן. ישבתי פיזית עם כולם, הקבלנים, משרד האוצר ומשרד הרווחה, ואף אחד לא הביע התנגדות לרשימת הדרישות. אבל אני רוצה תוצאות, שכולם יאשרו את המסמך עם לוחות זמנים ליישומו".

רשימת הדרישות שמציבה ההסתדרות כוללת, בין היתר:
הפיכת התקן האירופאי לפיגומים לתקן מחייב.
אכיפת החוק המחייב עובדים ברתמות בעת עבודה בגובה.
הגברת הפיקוח על עבודת המנופים והמנופאים.
הגדלת מספר המפקחים במשרד העבודה.
הגדלת תקנים ושיפור תנאי המפקחים לאיוש תקנים שאינם מאויישים.
קידום הצעת חוק להצבת עוזרי בטיחות באתרי בנייה.
תיקון תקנות הבטיחות באופן שיטיל אחריות לבטיחות גם על היזמים.

כולם מסכימים, אף אחד לא מתנגד לרשימת הדרישות. צריך לשחרר רק בורג חלוד אחד והכל יזרום. זוהי שעתה של ההסתדרות לשחרר את הבורג.

כתבתה של בילי פרנקל