10-09-2014

1. על פי תקנות הביטוח הלאומי, כל המעסיק עובד/ת משק בית משך למעלה מ- 6 ימים חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי עבור  העובד/ת. חובה זו חלה גם על המעסיק עובד שאינו תושב ישראל, ללא קשר למצבו החוקי בישראל (בין אם העובד/ת עם / ללא אשרה) .

2. דמי הביטוח לתשלום הינם 2% משכרה של העובדת בפועל, כאשר את התשלום יש לבצע אחת לשלושה חודשים, באופן רטרואקטיבי. על מנת להתחיל בביצוע התשלום, יש להירשם באתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי בקישור הבא, או למלא את טופס בל/614 ולהעבירו לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגורייך.

לטופס בל/164 הצהרת מעסיק בדבר העסקת עובד/ת משק בית לחץ כאן

3. לאחר הרישום, ניתן יהיה לשלם ישירות באתר התשלומים של הביטוח הלאומי או בסניפי בנק הדואר באמצעות פנקס תשלומים שישלח לביתך.

4. בעת הרישום יש לציין את תאריך תחילת עבודתה של העובדת, ולשלם רטרואקטיבית על כל תקופת .עבודתה. לאחר התשלום, יש להעביר לידי העובדת את העתק האסמכתא לתשלום עבור עבודתה

5. נציין, כי המוסד לביטוח לאומי אינו מעביר מידע אודות עובדים או מעסיקים לכל גוף ממשלתי אחר לרבות מס הכנסה, משרד הפנים, או משרד התמ"ת.

6. במידה ולא יבוצע התשלום עבור העובדת, והיא תזדקק לכיסוי ביטוחי בעתיד (דוגמת כיסוי עבור לידה או תאונת עבודה), תוכל העובדת לפנות בדיווח למוסד לביטוח לאומי, אשר בנוסף לחיוב המעסיק בתשלום, יחייבו בתשלום דמי ביטוח עבור כל תקופת העבודה, בתוספת קנסות והפרשי הצמדה .