08-06-2010

מאת: חנה זוהר, מנהלת

מה גדולה הייתה הפתעתנו לגלות כי ההסתדרות הצטרפה למעסיקים, חברות כוח האדם ולממשלה כקבוצה נוספת שמבקשת להרוויח מהגעתם של מהגרי עבודה מתאילנד.
בכתבתו מיום 5.5.2010 ב"גלובס" דיווח שי ניב כי "עובדים זרים יצטרפו להסתדרות וישלמו 1,580 שקל", הסכום, כך נכתב, ישלום בתמורה לייצוגם של מהגרי העבודה על ידי ההסתדרות למשך חמש שנים.
מזה מספר חודשים מתקבלות תלונות ב"קו לעובד" מידי מהגרי עבודה מתאילנד אודות התשלום הנוסף אותו נאלצים העובדים לשלם בתאילנד, בנוסף לתשלום דמי התיווך המופקעים אותם הם משלמים. דמי התיווך, המקנים למהגרי עבודה את אשרת העבודה ב/1 המיוחלת, עומדים כיום על סכומים שנעים בין 8,000$ ל 12,000$.
על פי ידיעתו של שי ניב, את הרעיון לתשלום דמי החבר הגה מר גרשון גלמן, יו"ר ההסתדרות במרחב תל-אביב, שיצר מגעים עם ראש ממשלת תאילנד וכך החל לו תהליך הגבייה.
מתוך כוונה להגן על העובדים חסרי האונים שאינם יכולים להתנגד לגבייה זו ומתוך חרדה לדפוסים והנורמות שההסתדרות גוררת למערכת יחסי העבודה בארץ, פנו נציגי עמותת "קו לעובד" לעו"ד שלמה יצחקי, הממונה על יחסי עבודה בתמ"ת.
לאחר מספר ימים נתקבלה תשובה כי.. יו"ר האגף לאיגוד מקצועי החליט על הקפאת כל הפעולות הנוגעות להסכם הנדון והודיע על כך לכל הגורמים המעורבים בכך."
רק כדי לסבר את האוזן, על פי הערכות גסות, הפסד ההסתדרות מהקפאת הגבייה המפוקפקת עומד על סכום של 8,000,000 ₪ בשנה.

המעסיק הטוב
א.נ, מעסיק מצפון הארץ, נחשב בעיני עובדיו למעסיק טוב. הוא נותן להם כרטיסי נוכחות בהם נרשמות שעות עבודתם וגם תלושי שכר המפרטים את מספר שעות העבודה, תעריפי השעות הרגילות והנוספות. שכרם של העובדים משולם במועדו ואפילו המגורים אותם הוא מספק סבירים.
נציגי "קו לעובד" בדקו את תלושי השכר ונדהמו לגלות כי "המעסיק הטוב" משלם לעובדיו 14 ₪ נטו עבור שעת עבודה רגילה ו- 16 ₪ עבור שעה נוספת. לעבודה של 380 שעות בחודש שולם לעובדים 4,350 ₪ נטו. בדקנו בתוכנת שכר לעובדי חוץ בחקלאות ומצאנו שהשכר המגיע להם על פי חוק לפי שעות עבודתם עומד על 6,850 ₪ נטו. יוצא שהמעסיק הטוב גוזל מעובדיו 2,500 ₪ מידי חודש.

הפקדת שכרם של העובדים
נוהל משרד הפנים שנקבע באחרונה מחייב את מעסיקי העובדים התאילנדים להפקיד את שכר העובדים בחשבונות הבנק שלהם כמו גם לשמור את אישורי ההפקדה לביקורת מפקחי יחידת האכיפה.
הנוהל שנקבע על מנת לוודא כי שכרם של העובדים משולם להם על פי חוק ובמועד, נתקבל במורת רוח הן מצד המעסיקים והן מצד חברות כוח האדם. המעסיקים קובלים על הטרחה בהסעת העובדים לפתוח חשבונות בנק ואילו חברות כוח האדם הבינו כי העמלה אותה הרוויחו מהעברת שכרם של העובדים לתאילנד, עלולה לחמוק מידיהם. עתה, שכר העובדים יופקד לחשבונותיהם בישראל ותהיה בידי העובדים עצמם האפשרות להחליט כיצד יועבר הכסף לתאילנד ולא יגיע לידם של חברות כוח האדם.
בטרם נפתחו חשבונות בנק לכל העובדים וכבר הגיעו תלונות אל "קו לעובד" כי אחת מחברות כוח האדם עדיין מחתימה את העובדים על יפויי כוח והוראת קבע להעברת הכספים לתאילנד.
סקירת ההסכם שהגיע לידינו גילתה שהחברה שומרת לעצמה את האפשרות להעלות את אחוז העמלה וגם לקנוס את העובדים אם יפסיקו להעביר באמצעותה את שכר עבודתם לתאילנד.
יש לקוות כי רשויות האכיפה תפעלנה בנידון ותפקחנה על חברות כוח האדם והמעסיקים בנידון.