12-07-2018

הידעתם?

מעסיק או חברת כוח אדם אשר מחזיקים את דרכונם של מהגרי עבודה המועסקים אצלהם מבצעים עבירה פלילית.