14-06-2018

שתפו והפיצו!

על פי חוק, אסור לפטר אישה בהריון בשל הריונה, בלי קשר למשך העסקתה.
עובדת בהריון אשר צברה ותק של לפחות 6 חודשים במקום עבודתה לא תפוטר משום סיבה ללא היתר של משרד הכלכלה.