23-01-2014

שביתת מבקשי המקלט לא כוונה נגד מעסיקים, אלא נגד החוק החדש המאפשר לכלוא אותם בישראל, ללא משפט ולתקופה בלתי מוגבלת. למעסיקים בפרט ולמשק הישראלי בכלל, יש עניין בהסדרת מעמדם של מבקשי המקלט. בעוד שאמנת הפליטים הבינלאומית שעליה חתומה מדינת ישראל מחייבת מתן רישיון עבודה למבקשי המקלט בתקופה שבה נערך בירור לגבי מעמדם – אין כך הדבר בישראל.

טור דעה מאת נועה קאופמן, רכזת תחום פליטים ומבקשי מקלט ב"קו לעובד", שהתפרסם בעיתון דה מרקר.