16-05-2018
"אי אפשר להלביש על הזרים את כל הצרות שיש במדינה. לא הם שינו לנו את המדינה. אי אפשר לנצל את המצוקה שלהם ולחוקק נגדם". כך אמר אתמול יו"ר וועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אלי אלאלוף, במהלך דיון על הקלות לחוק הפיקדון עבור אוכלוסיות מסוימות בין מבקשי המקלט.

"קו לעובד" יחד עם ארגונים נוספים הגישו לפני למעלה משנה עתירה נגד חוק הפיקדון, אשר גוזל ממבקשי המקלט חמישית משכרם, במטרה אחת: לעודד את עזיבתם. עתירה זו תידון שוב בחודש יולי, וכעת מבקשת הממשלה להעביר תקנות אשר יורידו את הפיקדון המופקד ל-6% עבור חלק ממבקשי המקלט: קטינים, הורים לילדים, מי שמעל לגיל 60 או יכול להיות זכאי לפטור מסיבות בריאותיות או נפשיות.

בדיון שהתקיים אתמול בכנסת נחלקו הצדדים לשניים: "קו לעובד" וארגונים נוספים שחושבים שכל עוד החוק קיים יש להחריג אוכלוסיות נוספות כגון נשים ומי שהכנסתם נמוכה על פי מבחן הכנסה, ומנגד מי שחושבים שאין להקל על שום אוכלוסיה, אלא צריך לייאש את מבקשי המקלט בכל דרך אפשרית, גם במחיר של עוני, וויתור של מבקשי המקלט על תרופות ובריאות, אוכל וחינוך לילדיהם.

קו לעובד וארגונים נוספים שחושבים שההחרגות הללו חלקיות מדי ולא כוללות אוכלוסיות פגיעות נוספות וכי אופן מימושן מסורבל ויהיה קשה דווקא למי שגם כך נאבקים לשרוד ולא ברור אם יצלח.

בין הפערים האלו, נפלו התקנות ולא אושרו. אך לא לפני שיו"ר הוועדה, נשא דברים נוגעים ללב, בגנות הניסיון להפוך את מבקשי המקלט לעניים יותר ויותר, בגנות ניסיונות חוזרים ונשנים להטיל דופי באוכלוסייה ולהשחירה.

הנה עיקרי דבריו, הלא שכיחים:
"המדיניות המוצהרת של הממשלה היא לאפשר לכמה שיותר שיעזבו את הארץ. אבל היא צריכה לקחת בחשבון את הערכים היהודיים והדמוקרטיים. אי אפשר להלביש על הזרים את כל הצרות שיש במדינה, לא הם שינו לנו את המדינה. אני לא מוכן, כי זה גם מריח גזענות, שאנחנו פוגעים באנשים שהגיעו לפה במצוקה. אי אפשר לנצל את המצוקה שלהם ולחוקק נגדם.
שכונות שהתדרדרו זה באשמת המדינה ולא אשמתם (הפליטים). יש לי רקע אישי ארוך בנושא השכונות, לפני שהגיעו הזרים. אולי בזכותם השכונות יקבלו את מה שמגיע להם".

אלאלוף התייחס לאמירות אשר התייחסו למבקשות המקלט כמי שמביאות ילדים רק לשם השגת כספים מהמדינה.

"איך אפשר לשפוט ילד ולומר "בית חרושת לילדים" ומושגים איומים שאני מתבייש שיש אזרחים במדינה שלי שאומרים את זה. מי שמזלזל במצב של אישה ומצב של ילד ומנסה לעשות על זה כלי פוליטי- זו בושה. בואו לא נשכח שלא היינו פעם במדינה שלנו.

תתחילו לדבר על האחרים במושגים אנושיים, מי שיעז לפגוע בוועדה הזו בפליטים יעוף מהחדר הזה. בית חרושת לילדים?! איך אנחנו אומרים את זה! בושה. ואח"כ להגיד: אני יהודי מאמין"