18-12-2011

מאת: עו"ד רחלי אידלביץ

בעבר הסדיר נוהל עובדת זרה שילדה בישראל את נושא מעמד העובדות בתקופת חופשת לידה ובמצב בו הסתיימה העסקתן בתקופת ההיריון מכל סיבה שהיא. העובדות קיבלו אשרת תייר ל-3 חודשים עם אופציה להארכה מסיבות הומניטאריות. העובדות נהנו ממעמד חוקי בחופשת הלידה וגם במקרים של פיטורים/התפטרות, כשהסיכוי למצוא מעסיק חדש של עובדת הרה הוא מוגבל ביותר. אולם, בתקופה זו היה עליהן לעזוב את ישראל עם התינוק ולחזור בגפן, אם היה ברצונן להמשיך בעבודת הסיעוד בישראל.

בגצ 11437/05 קו לעובד נ' משרד הפנים, קבע כי דינו של נוהל הטיפול בעובדת זרה בהריון ובעובדתזרה אשר ילדה בישראל להתבטל, ככל שהוא קובע את חובתה של עובדת ברישיון להוציא את התינוקאל מחוץ לישראל כתנאי לחידוש אשרת עבודה. זו הייתה בשורה משמחת מאוד מכיוון שהיא הפסיקה את המצב הקשה בו נשים שילדו נאלצות להיפרד מפרי בטנן כדי להמשיך לעבוד בישראל. הנוהל אכן בוטל, אך עד היום – כמעט שנה לאחר ביטולו, לא נקבע נוהל חלופי. מצב זה גרם למצב קפקאי של ממש.
משרד הפנים מפרש את הפסיקה כביטול חופשת הלידה לעובדות סיעוד- לא פחות ולא יותר! היום עובדת שמפוטרת בתקופת ההיריון או יוצאת לחופשת לידה אינה מקבלת אשרת תייר, בטענה שהנוהל בוטל. אם לא דיי באבסורד זה, אותה עובדת שרוצה מרצונה להוציא את התינוק מישראל ולחזור לעבודה בישראל בגפה, לא מקבלת היום אשרת כניסה חוזרת באותה טענה שהנוהל בוטל ואין חדש תחתיו.
אכן טיפלתי בכמה עובדות שנהנו מפסיקת בגץ שהגן על זכותן להורות. במקרה אחד, למשל, עמדו העובדת ומשפחת הקשישה על המשך העבודה של המטפלת יחד עם התינוקת בבית הקשישה. המטופלת, הייתה ניצולת שואה שאבדה תינוק משלה בתקופת המלחמה וללא נכדים בישראל. התינוקת הכניסה שמחת חיים לביתה. בזכות פסיקתו של בגץ חודשה אשרת העבודה של העובדת מבלי שנאלצה להיפרד מבתה.
אולם אם זהו רצונה של העובדת עצמה להוציא את התינוק למדינתה ולחזור לעבודה בישראל, מדוע שיסרב משרד הפנים לבקשתה לאשרת כניסה חוזרת?
כך, ניסה בגץ להיטיב עם העובדות, אולם משרד הפנים, כתמיד, מפרש גם את הפסיקה המטיבה כגריעת זכויות ממהגרות עבודה.