17-03-2020

הי! אני עובד בשני מקומות עבודה אבל הוציאו אותי לחופשה ללא תשלום רק באחד מהם. האם אני זכאי לדמי אבטלה חלקיים? תודה!
תשובה:
כללי הביטוח לאומי במקרה של הוצאה לחל"ת ממקום עבודה אחד והמשך עבודה בשני, דומים למקרה של פיטורים ע"י מעסיק אחד והמשך אצל השני:
אם עבדת אצל שני מעסיקים והוצאת לחל"ת על ידי אחד מהם, תוכל לתבוע דמי אבטלה על עבודתך מהמעסיק שהוציא אותך לחל"ת, ולהמשיך לעבוד אצל המעסיק השני.
דמי האבטלה יחושבו לפי הכנסותיך משני המעסיקים, ב-6 החודשים האחרונים שקדמו להפסקת העבודה. מדמי האבטלה ינוכו ההכנסות שאתה ממשיך לקבל מהמעסיק השני.
שים לב, אתה צריך להגיש לביטוח הלאומי בכל חודש את תלוש השכר המציין את מספר הימים שבהם עבדת ואת השכר שלך.
את התלוש תוכל לשלוח בקלות באתר האינטרנט.