22-05-2017

"באתרי הבנייה מעבר לקו הירוק הפקרת בטיחות העובדים מצד המדינה מגיעה לשיאים מצמררים", כך מסרו בקו לעובד, "מינהל הבטיחות התעסוקתית מחזיק בעמדה שאין הוא מוסמך חוקית לפעול מעבר לגבולות ישראל, המינהל האזרחי טוען כי אחריות הפיקוח על אתרי בנייה בהתנחלויות מצויה בידי משרד העבודה, ולצד גלגולי העינים והאחריות, אף גורם גם אינו אוסף מידע אודות תאונות העבודה, כך שאפילו עובדים שנהרגים ונפצעים נותרים שקופים, מחוץ לסטטיסטיקה".

"על מדינת ישראל האחריות לשים סוף להפקרות הטוטאלית שמתנהלת מעבר לקו הירוק בתחום בטיחות העובדים. כל עוד המדינה תומכת ומעודדת בנייה, אין היא רשאית להתנער מאחריותה להבטיח את חייהם ושלמות גופם של העובדים, גם בשטחי הגדה".

 

כתבתו של אורי חודי, גלובס:

אף אחד לא אחראי על בטיחות הפועלים מעבר לקו הירוק