14-02-2016

לקריאת הטור באתר דה מרקר לחץ כאן

מאת: עו"ד מיכל תג'ר*

באחרונה אושר בקריאה טרומית תיקון לחוק הביטוח הלאומי, שיביא לשינוי בחישוב דמי הלידה של עובדות עצמאיות. ההצעה מבקשת לחשב את דמי הלידה לפי השכר בתקופה שקדמה להריון, ובכך מביאה בחשבון את העובדה שמספר שעות העבודה של העובדות יורד לפני הלידה, ולכן אין צדק בחישוב דמי הלידה על בסיס השכר בתקופת ההריון ובחודשים שקדמו ללידה.

באופן מפתיע, הצעה זו אינה כוללת קבוצה גדולה נוספת, חלשה הרבה יותר, הנפגעת מאופן החישוב של דמי הלידה הקיים כיום – קבוצת העובדות בשכר שעתי. זוהי קבוצה ענקית של עובדות ששכרן מחושב לפי מספר שעות העבודה שלהן בפועל, המופלות כיום לרעה בהרבה מאוד היבטים, לעומת העובדות ששכרן החודשי יציב וקבוע.

בשנים האחרונות התרחבה העסקת עובדים לפי שעות. היא מעניקה להם סל זכויות מדולדל ביחס לעובדים בשכר חודשי.

מאחר שלא קיימים נתונים ממשיים, לא ניתן לאמוד את שיעור הנשים מתוך סך עובדי השעות, אך להערכתנו (כמו בתחומים אחרים של העסקה פוגענית), הוא גבוה ביותר. העסקת עובדים לפי שכר שעתי נפוצה בעיסוקי "צווארון ורוד", ובהם מזכירוּת, סיעוד, שמרטפות, קוסמטיקה, מלצרות, מכירות וניקיון. גם לתחום ההוראה, הנשי במובהק, התחילה לחדור ההעסקה השעתית. "מורות הקבלן" מועסקות בשכר שעתי, וכמותן הסייעות בגנים ובבתי הספר.

השארתן של עובדות אלו מחוץ להצעת החוק המבקשת השוואה בשיטת חישוב דמי הלידה בין שכירות לעצמאיות, יוצרת אפליה מעמדית מקוממת. לא אחת מדובר בקבוצה של עובדות המועסקות בעבודות פיזיות, כגון עובדות קבלן בתחום הניקיון, שאינן יכולות לעבוד שעות ארוכות בחודשים הסמוכים ללידה. לפיכך, הן נפגעות בחישוב דמי הלידה, וכמותן נשים רבות שרופאיהן ממליצים להן להפחית משמעותית את עומס העבודה בעת ההריון, ובעיקר לקראת סופו – מחשש לבריאותן או לבריאות העובר.

עמותת קו לעובד, יחד עם ארגוני הפורום לאכיפת זכויות עובדים, פנתה אל חברות הכנסת המקדמות את הצעת החוק בעניין דמי הלידה לעובדות עצמאיות, בבקשה לכלול בתוכה גם את קבוצת העובדות החלשה הרבה יותר – העובדות בשכר שעתי. אם תיקון החוק יפסח עליהן, הן יימצאו מופלות לרעה לא רק ביחס לעובדות בשכר חודשי, אלא גם ביחס לעצמאיות.

*הכותבת היא עורכת דין במחלקה 
המשפטית בעמותת קו לעובד

לקריאת הטור באתר דה מרקר לחץ כאן