07-07-2019
לאחרונה נודע לנו כי לאחר 15 שנים הרשות לשירות לאומי-אזרחי שללה תקני בני שירות מ"קו לעובד", זאת תוך ניצול שינויי חקיקה בכנסת, והטיעון לפיו הארגון אינו פועל בתחומי הרווחה.
 
"קו לעובד" שמה לה למטרה להגן על זכויות העובדים המוחלשים ביותר במשק הישראלי. העמותה מסייעת לעובדים שזכויותיהם הופרו באמצעות סיוע פרטני ופעילות ציבורית כוללת. הסיוע ניתן לעובדים מקהילות שונות העובדים בענפי משק שונים, שהכנסתם נמוכה מ-6500 ₪. בשנה החולפת סייענו באופן אישי ללמעלה מ-9000 עובדות ועובדים לממש את זכויותיהם כקבוע בחוק, למען פרנסה ראויה, שלרוב היא פשוט קבלת שכר המינימום והזכויות הסוציאליות הנלוות לו. עוד מקדם הארגון מדיניות רחבה לקידום זכויות עובדים.
 
אין עוררין על כך כי בבסיס רווחתו של האדם, עומדת עבודתו. יכולת עמידתו העצמאית של העובד על רגליו, תלויה באופן ישיר ביכולתו לממש את שכרו והכספים המגיעים לו. כל הגדרה אחרת, המפרידה זכויות עובדים מרווחה, מבססת חברה בה רווחתו של אדם תלויה רק בצדקה.
 
אי לכך, כאשר הרשות לא מאשרת תקני בנות ובני שירות ל"קו לעובד", המסר שלה הינו כי זכויות עובדים אינן כרוכות ברווחה. אך ההכרח לתת שירותי ייעוץ לאוכלוסיות מוחלשות הזקוקות לסיוע במימוש זכויותיהם, בהם גם תחום העבודה, מוכר על ידי משרד הרווחה כחלק מתמיכותיו ופועלו.
 
עבודתם היומיומית של בני השירות ב"קו לעובד" מעניקה לבאים, חסרי כל מענה אחר, "ליווי וסיוע ליחידים ולמשפחות בקהילה המצויים במצבי משבר ומצוקה" בדיוק כפי שנקבע בתקנות המחודשות. מימוש הזכויות הכספיות של העובדים מאפשרת להם פעמים רבות את האוכל על שולחנם, את קורת הגג שלהם. ולכך יש להוסיף מאות מקרים של התעמרות בעבודה המגיעים לפתח העמותה, סחר בבני אדם ועוד.
 
שלילת בני השירות, תקטין את יכולת הסיוע לעובדים רבים, ובכך תמנע מהם את זכויותיהם הכספיות, ועשויה לדרדר אותם אל מצבי נזקקות. אל תתנו לכך להתרחש. הצטרפו אלינו בקריאה לאשר תקני בני שירות לעמותת "קו לעובד".