03-08-2014

לאחרונה גוברים הדיווחים על פיטורי עובדים ערבים באופן מיידי ובנסיבות שרירותיות, בגין עמדות והתבטאויות בהקשר למבצע הלחימה הנוכחי, ובפרט התבטאויותיהם ברשתות החברתיות. כך הגיעו בימים האחרונים אל משרדי עמותת "קו לעובד" עשרות פניות מצד עובדים שמצאו עצמם מחוסרי עבודה לאחר פרסום סטטוס בפייסבוק בלבד. כידוע, נחשפו לאחרונה כמה וכמה התארגנויות להפעלת לחץ על מעסיקים במטרה להביא לפיטורי עובדים ערבים בגין התבטאויות בפייסבוק.

פיטוריו של עובד בשל הבעת דעה פוליטית או בשל השקפה פוליטית הם אסורים בחוק בישראל. מפניות העובדים המפוטרים, עולה כי התבטאויות שאינן בתחומי הקונצנזוס, נתפסות בקרב יותר ויותר מעסיקים כסיבה לגיטימית לפיטורים של עובדים ערבים. חמורה לא פחות, היא העובדה כי מעסיקים, ובכלל זה רשתות גדולות וידועות, החלו לאמץ נהלי עבודה האוסרים על עובדיהם להתבטא ו/או להביע עמדה ברשתות החברתיות בהקשר למצב הפוליטי הקיים במדינה, ולאיים בהליך משמעתי נגד עובדים המפירים הנחיות אלו. עוד יצוין כי התופעה של פיטורי עובדים ערבים אך ורק בשל הבעת עמדה, תופעה חמורה לכשעצמה, עשויה להצביע על תחילתו של מדרון חלקלק ומסוכן אשר בסופו של דבר עשוי להכשיר התנהלות דומה כלפי עובדים אחרים.

היום 28.7.2014 פנו ארבעה ארגוני זכויות אדם וחברה אזרחית  (קו לעובד, האגודה לזכויות האזרח בישראל, סיכוי, איתך – מעכי) אל משרד הכלכלה ונציבות לשיוויון הזדמנויות בעבודה, בדרישה לפעולה מיידית כנגד גל הפיטורים של עובדים ערבים בשוק העבודה הישראלי ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על-מנת להגן על העובדים הערבים מפני פיטורים והתנכלויות מצד מעסיקים בשל הבעת דעות פוליטיות.

לדברי עו"ד גדיר ניקולא מקו לעובד, "במשך שנים אנו עמלים על שילובם של עובדים ערבים בשוק העבודה הישראלי ועדים לאפליה קשה עמה מתמודדים עובדים אלו. פיטורי עובדים בשל הבעת דעה או בשל מוצאם ומיקומם כקבוצת מיעוט בחברה רק מעמיקים את האפליה הקשה, הקיימת ממילא. יש לזכור כי עובדים אלו, ככל אדם בישראל, זכאים להגנה ולחופש ביטוי, וכי אתגר שילובם בשוק העבודה ומיגור האפליה כלפיהם לא יוכל להיפתר באמצעות השתקה. לפיכך, ובשל העובדה ששילוב עובדים ערבים בשוק העבודה מוצבה כמטרה מרכזית של הנציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה, פנינו היום אל הנציבות, לצד הפנייה למשרד הכלכלה, בדרישה לנקוט פעולה מיידית כנגד האווירה הקשה בציבור של הפעלת לחצים לפיטורי עובדים ערבים בשל מוצאם או בשל הבעת דעה."

לקריאת הפנייה למשרד הכלכלה ולנציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה לחץ כאן