16-03-2011

מאת: דנה שקד, דוברת "קו לעובד"

 תיקון החוק יחזיר את הסדר הכבילה של עובדות זרות למעסיקיהן בגרסה דרקונית ופוגענית
 תיקון החוק עומד בניגוד בוטה לפסיקת בית משפט עליון ויפגע פגיעה חמורה בזכויות יסוד
 תיקון החוק יפגע פגיעה רב ממדית בשוק העבודה הישראלי, בעיקר בעובדים ישראלים ברמות השכר הנמוכות
 תיקון החוק מוכיח כי מדיניותה הרשמית של הממשלה היא עידוד תופעת "הדלת המסתובבת"

נציגי שלושת ארגוני זכויות האדם, "מוקד סיוע לעובדים זרים", "האגודה לזכויות האזרח" ו"קו לעובד", יחד עם מהגרות עבודה ונציגות ארגוני נשים, מתנגדים בכל תוקף להצעת משרד הפנים לתיקון חוק הכניסה לישראל.

מחר (יום חמישי, 17.3, בשעה 11:30), תידון וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת בתיקון חוק הכניסה לישראל שעתיד להחזיר את הסדר הכבילה על כנו. על פי הצעת החוק (סעיפים 8 (1), 8(2) ו- 8(4) (תיקון חוק הכניסה לישראל) יוכל שר הפנים לקבוע את מספר המעסיקים שמהגרות עבודה בתחום הסיעוד יהיו רשאיות לעבור ביניהם וכן את האזור גיאוגרפי בו יורשו מהגרות ומהגרי עבודה לעסוק.

למעלה מ 1,000 נשים וגברים, ביניהם פעילות חברתיות ופעילות פמיניסטיות בולטות ביניהן נועה מימן, רותם אילן, מירב מיכאלי ובילי מוסקונה לרמן, חתמו על העצומה הקוראת להוריד את תיקון החוק מסדר יומה של הכנסת. לדברי ארגוני זכויות האדם, לב ליבה של ההצעה, שתפגע בעיקר בנשים, הינה הגבלות שיוטלו על מהגרי עבודה בתחום הסיעוד. ככל שפגיעותם של מהגרי עבודה הינה רבה, פגיעותן של הנשים המהגרות רבה עוד יותר, והממשלה מבקשת עתה להפוך את מהגרות העבודה לפגיעות עוד יותר.

חנה זוהר, מנהלת, עמותת "קו לעובד": "תיקון החוק יחזיר את הסדר הכבילה על כנו וישמש תמריץ רב עוצמה לחברות כוח האדם להביא עוד ועוד מהגרות ומהגרי עבודה על חשבון העובדים השוהים בישראל שיהפכו לשוהים בלתי חוקים על לא כל עוול בכפם."

עו"ד עודד פלר, "אגודה לזכויות האזרח": "תיקון החוק יהפוך את העובדת הזרה לשפחה של המעסיק וגרוע מכך, ימנע מהעובדת את האפשרות להחליף מעסיקים במקרים של התעללות, פטירת המעסיק ו/או פיטורין."

עו"ד אסנת כהן ליפשיץ, "מוקד לסיוע לעובדים זרים": "משרד הפנים ממשיך להתעלם בהפגנתיות מזכויותיהן הבסיסיות של מהגרות העבודה. תיקון החוק יסתום את הגולל על חירותן, המוגבלת ממילא, של מהגרות העבודה, יחשוף אותן לניצול ועושק, נגדם לא ייאבקו בשל הפחד מאובדן רישיון עבודתם."