12-07-2015

הןדעה לעיתונות, 12.7.2015

לאור הכרזת המחנה הציוני על הקמת ועדת השקיפות הצפויה מחר בבוקר, פנו הארגונים קו לעובד, המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם היום (ראשון) אל יו"ר הכנסת וחברי הכנסת העשרים והתריעו שנית מפני ביטול ועדת העובדים הזרים. במכתב מבהירים הארגונים כי בשנים האחרונות הפכה ועדת עובדים זרים לפלטפורמה היחידה בכנסת שבה נשמע קולם של מהגרי העבודה, וזאת כשרבים מהעובדים חווים הפרת זכויות חריפה, הן של זכויותיהם כעובדים והן של זכויותיהם כבני אדם.

 הארגונים מצרים במכתב על שסיעת המחנה הציוני בחרה לוותר על ראשות ועדת העובדים הזרים ופעלה להביא לביטולה למען הקמת ועדת השקיפות תחתיה, וזאת חרף חיוניותה של הוועדה למעל למאה אלף עובדים שקופים בישראל. קידום שקיפות הממשל היא מבורכת, אולם אין הצדקה לקדמה על חשבון מהגרי העבודה. לאור זאת מבקשים הארגונים מיו"ר הכנסת לפעול מתוקף אחריותו להגנה על אחת הקבוצות המוחלשות ביותר בחברה הישראלית ולמנוע את ביטול ועדת הכנסת היחידה שמשמיעה את קולם של מהגרי העבודה ושתפקידה להגן על זכויותיהם.

בכדי לקרוא את תגובת ארגונים לביטול ועדת עובדים זרים לחצו כאן