27-07-2017

בשעת ערב מאוחרת (26.7) התפרסמה החלטת השופטים מהדיון הראשון בעתירת הארגונים נגד הסדר הפקדון למבקשי מקלט ופליטים; הוחלט על מתן צו על תנאי בנוגע לרכיב ההפשרות משכר העובד (20%), ובנוגע למנגנון הקנסות מכספי הפקדון שההסדר מאפשר להטיל על עובדים שישתהו ביציאתם מישראל. לא ניתן צו על תנאי ביחס לרכיב ההפרשות מצד המעביד (16% נכון להיום). עוד הוחלט כי המשך הדיון בעתירה יועבר להרכב מורחב של שופטים. לצערנו, לא נענה בית המשפט לבקשת הארגונים למתן צו ביניים שיעצור את יישום ההסדר עד לקבלת החלטה בעתירה, קרי הסדר הפקדון שנכנס לתוקף במאי האחרון שריר עד להחלטה אחרת. לקריאת ההחלטה.


"עו"ד מיכל תג'ר מקו לעובד אמרה בדיון כי "זה הסדר חסר תקדים, דרמטי, שצפוי לחולל משבר הומניטרי בקרב קהילת מבקשי המקלט בישראל. אני לא מגזימה בהשפעות ובהשלכות רחבות ההיקף של ההסדר הזה. זה גם הסדר חסר תקדים במובן שהוא גוזל מאנשים עניים בשכר נמוך 20% מהשכר שלהם כל חודש לתקופה לא ידועה, לא קצובה". היא ציינה כי חודשיים לאחר כניסת החוק לתוקף ניתן כבר לראות את תוצאותיו בשטח: "אנשים מפסיקים ביטוחי בריאות לילדים שלהם, מוציאים ילדים מגנים מסודרים למה שנקרא 'מחסני ילדים', אנשים עוברים לדירות צפופות ביותר ומכבידים בכך על התשתיות ועל הקהילות. התכלית היא לא לגיטימית – לדחוק אותם לעוני כדי שיוותרו על הגנה שמדינת ישראל התחייבה במישור הבינלאומי לתת להם".

כתב הארץ אילן ליאור הגיע לדיון בבג"צ אמש ומדווח על עיקריו בכתבתו.