19-02-2018

"הרינו להודיעך כי אשרת העבודה שבידך הגיעה לתוקפה" בטיעון השקרי הזה השתמש חברה באילת בכדי לפטר עובדות ועובדים מבקשי מקלט, 3 מהן בהיריון. בעזרת התערבות "קו לעובד" 6 עובדות הוחזרו לעבודה, 3 מהן בהיריון. בשנת 2017 חמישים ושבע עובדות מבקשות מקלט פוטרו בניגוד לחוק בעת היותן בהריון. רבות מהן הוחזרו לעבודה בעקבות התערבות "קו לעובד".

אז למה הטיעון הוא שקרי ומה קרה? בשבועות האחרונים קבלו העובדים מכתבים שטענו שאשרת העבודה שלהם הגיעה לתוקפה. אבל לעובדים אלו מעולם לא הייתה אשרת עבודה כי המדינה, בעקבות פסיקת בג"צ, הותירה את התחום אפור. היא מעניקה אשרה שבפועל היא מתחייבת לא לאכוף את העסקת המחזיקים אשרה זו, אבל זה לא שזו אשרת עבודה. כבר שנים רבות שזה הנוהל, והסטטוס קוו מקובל על כל הצדדים.

אבל במקום ההעסקה באילת החליטו להמציא חוק דמיוני, שיאפשר להם לפטר עובדות, שלוש בהיריון, למרות שהאשרה תמיד הייתה אותה אשרה. מה שהופך את הפיטורין ללא חוקיים, ולא כדין.

שיחת טלפון (לא נעימה בכלל אגב) של "קו לעובד" עם מקום העבודה, בשילוב מכתב מתריע, הביא את מקום העבודה להתעשת: העובדות חזרו למקום עבודתן. אז אם אתם מבקשי מקלט שתדעו – זו לא עילה לפיטורין. ולמעסיקים נאמר: נוחו. אתם יכולים להעסיק עובדים מבקשי מקלט עם אשרת עבודה מסוג 2א5. אל תשתמשו בזה כתירוץ לפטר.

ולמדינה נאמר: אופן העסקה זה, האפור, הוא פשוט שיטה כדי להשאיר את העובדים מוחלשים, חשופים להפרות יומיות של זכויות העובד הבסיסיות שלהם. רק על ידי ארעיות ופחד אפשר להחזיק עובדים במצב של חוסר ביטחון, נשלטים על ידי מעסיקיהם, וזו הסיבה שמדינת ישראל לא רוצה להסדיר את מצבם, זה יותר משתלם לה כלכלית.

אחרי עשור שמבקשי המקלט עובדים פה, אפשר לעשות את הדבר הבסיסי והנדרש: להעניק להם גישה אמיתית לעבודה, כזו שתיתן להם ביטחון ולא זמניות, בדיוק כמו שמחייבת אמנת האו"ם לפליטים. במקום זאת המדינה מעדיפה לפתוח במבצע גירוש, כדי להביא עובדים אחרים שניתן לשלוט בחייהם.