29-04-2018

"לפי נתוני ארגון "קו לעובד" שהוגשו לוועדת הפנים, מתברר כי מתוך מאות פניות שונות של הארגון למחלקת הפיקדונות ברשות, לרבע מהעובדים אשר משכרם נוכתה ההפקדה לקרן – לא הופקדו כספים בקרן הפיקדון כלל. לרבע נוסף מהעובדים הופקדו רק חלק מהסכומים שנוכו, והתבצעה הפקדה חסרה.

 

כך למשל, מאות עובדי חברת כוח האדם "זרוע הזהב"  שמשכרם נוכו 20% לקרן מדי חודש,גילו לפני כשבועיים כי החברה התפרקה, ומעולם לא העבירה להם את כספי הפיקדון לקרן.

 

לפני כשבועיים פנתה לרשות האוכלוסין עו"ד מיכל תג'ר מארגון קו לעובד, והעבירה לרשות שלושה תצהירים של עובדים שהפיקדון נוכה משכרם ולא הופקד בחשבון ייעודי. התצהירים גובו בתלושי שכרם של העובדים אשר לפיהם נוכו הכספים, ובתדפיסי יתרה שסופקו על ידי יחידת הפיקדונות של רשות האוכלוסין – בהם ניתן לראות כי הכספים לא הופקדו. "בשלושת המקרים העובדים יוצאים מרצון מישראל בתוך כשבועיים, ויש להם כרטיס טיסה", נכתב.

 

ש', אחד מהעובדים בגינם פנתה תג'ר לרשות האוכלוסין אמר לynet: "אם אטוס – לא אצליח לקבל את הכסף. המעסיק שלי נתן לי צ'ק כשסיימתי לעבוד אצלו, ואמר לי שזה מה שיש לו"."

 

לכתבה המלאה.