25-12-2007

מאת: מיקי פלד, ynet

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה אישר באופן תקדימי בקשה לתביעה ייצוגית של עובד. מדובר בעובד של חברת השמירה "בטחון לאומי", חברה בת של מודיעין אזרחי, הטוען כי במשך כל תקופת עבודתו בחברה לא קיבל תוספת ותק, בניגוד להסכם הקיבוצי ולצו ההרחבה בנושא.

העובד תבע את "בטחון לאומי" בשמם של 2,000 עובדי החברה, בסכום כולל של כ-4.9 מיליון שקל.

השופט, אלכס קוגן, קבע כי "מדובר באוכלוסייה חלשה, המשתכרת שכר מינימום או ששכרה קרוב למינימום ושנגישותה לערכאות משפטיות לא קלה". לדבריו, במקרה זה מתקיימים התנאים של תביעה ייצוגית, שכן אי אישור הבקשה היא יצירת מצב לפיו "כמעט לעולם לא היתה יכולה להיות מוכרת תביעה כתביעה ייצוגית בתחום דיני העבודה".

את העובד ייצגו עוה"ד איגור גלידר וחן רשף (ח"כ לשעבר, שהיה מבין אלו שקידמו את חוק התובענות הייצוגיות החדש).

עו"ד ערן גולן, חבר הנהלת קו לעובד, אמר בתגובה: "מדובר בהחלטה אמיצה, שמביטה על שוק העבודה במצבו הקיים ותורמת גם לזכויות העובדים וגם לחיסכון בהליכי השיפוט, מאפשרת למנוע פסיקות סותרות ומלמדת שאם יהיו יותר שופטים שילכו בדרך זו, אכיפת חוקי העבודה בישראל יכולה לקבל מימד חדש".