18-01-2011

ביה"ד האזורי לעבודה בבאר שבע, דן לאחרונה (4.1.2010) בעניינה של עובדת שעתרה כנגד חברת הסיעוד "א.ש. סיעוד ורווחה בע"מ" לאחר שמנהלת סניף החברה בדימונה איימה על העובדת וצעקה עליה שאם תעזוב את בית מעסיקתה היא לא תקבל את שכרה ותגורש מהארץ.

העובדת, שיוצגה ע"י עו"ד דוח'י מעמותת "קו לעובד" קיבלה אישור רפואי לשלושה ימי מחלה. כשהבינה כי אינה יכולה לנוח בבית מעסיקתה, פנתה לחברת הסיעוד וביקשה להשלים את יתרת ימי המחלה בדירתה בתל אביב. מנהלת הסניף, איימה על העובדת ואף טענה (טענה עליה חזרה בבית המשפט) כי על עובדת שמקבלת ימי מחלה לנוח בבית מעסיקה, שהרי זהו ביתה.
למרות האיומים החליטה העובדת לנוח בביתה בתל אביב, ומייד פוטרה מעבודתה. בנוסף, ניכתה חברת הסיעוד סכום של 1,734 ₪ בעבור תמורת הודעה מוקדמת מתשלום הפיצויים לו זכאית העובדת.

בבית הדין, העידה מנהלת סניף החברה מדימונה כי כעסה על התובעת שהתכוונה לעזוב את בית המטופלת ועל כך שבחרה לנוח בתל אביב. במהלך הדיון השמיעה התובעת הקלטת שיחה בינה ובין מנהלת הסניף בה נשמעו בבירור איומיה וצעקותיה של מנהלת הסניף.

הרשם פרנקל פסק כי "כאשר מנהל מטעם המעביד צועק על עובד, קל וחומר על עובד זר ומאיים עליו… אלו נסיבות בהן לא ניתן לדרוש מהעובד להמשיך לעבוד ולכן לא ניתן לקזז את הסכום שקוזז. ייתכן שיש לראות בהתנהגות זו פיטורים שנעשו ללא הודעה מוקדמת".
הרשם פרנקל פסק כי על הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 1,734 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 1.12.2010 ועד התשלום המלא בפועל.

עו"ד חאלד דוח'י, עמותת "קו לעובד": לצערנו אנו נתקלים פעמים רבות במקרים בהם חברות הסיעוד מזלזלות בעובדים הזרים ומנסות לשלול מהם זכויות בסיסיות המגיעות להם על פי חוק. הכרת בית הדין בכך שהפעלת לחץ ואיומים על התובעת כמוה כפיטורים, מלמדת כי על חברות הסיעוד חלה החובה והאחריות לדאגה לרווחת העובדים. כמו כן, ישנה חשיבות רבה להכרת בית הדין בכך שבית המעסיק הוא מקום עבודה ולתובעת זכות למגורים משלה.

לפס"ד המלא