26-08-2007

מאת: חיים ביאור, דה מרקר

עובדים זרים הם שווי זכויות, גם אם שכרם משולם להם על בסיס שעות – כך קבעו שופטי בית הדין הארצי לעבודה בערעור שהגיש ניקולא דאטקו, עובד מרומניה.

דאטקו הועסק על בסיס שעות כפועל באתרי בנייה של חברת י.שומרוני וביקש לקבל דמי כלכלה ותמריץ עבור אי היעדרות מהעבודה כנהוג לגבי עובדים המועסקים בענף על בסיס חודשי. הוא הגיש תביעה לביה"ד האזורי לעבודה בתל אביב נגד חברת י.שומרוני ונגד חברת ההשמה ש.כ. מאגרי אנוש, אך ביה"ד האזורי דחה את תביעתו.

דאטקו, בסיוע עמותת קו לעובד וההסתדרות, עירער על ההחלטה בפני ביה"ד הארצי באמצעות עו"ד אפרת מילמן. שופטי הארצי סטיב אדלר (נשיא), נילי ארד ושמואל צור ונציגי הציבור אבישי ספיר ואמירה גלין הפכו על פיה את פסיקת ביה"ד האזורי לעבודה. הם קיבלו את טענות באי כוח קו לעובד וההסתדרות, עוה"ד יובל ליבנת וחנה שניצר, ולפיהן אין מקום לאפלייה בין עובדים ישראלים בענף הבנייה לעובדים זרים וכי אין מקום להפלות גם בין עובדים המועסקים על בסיס חודשי לבין עובדים בצורות העסקה אחרות.