12-06-2019

5700₪ גנב בית האבות משכרה של סלאם, מבקשת מקלט מאריתראה. סלאם, שבתמונה, עבדה במשך חמישה חודשים במקום בניקיון, של כל חדרי האוכל, וחדרי המטופלים, היא החליפה מצעים, ואף את כוח העזר עצמו בטיפול בחולים עצמם. כל זאת בעודה בהיריון, ואם לילד.

אבל אחרי הלידה, היא גילתה, שכל הכספים שנוכו ממשכורתה, בין 500-1500 לחודש, בגלל חוק הפיקדון , לא באמת הופקדו בשום מקום. אז היא הגיעה אלינו. אנחנו פנינו לבית האבות, אבל הכספים טרם הופקדו, למרות הזמן הרב שחלף.

מאז סיום עבודתה של סלאם החליטה המדינה לתת הנחה לנשים בנושא הפיקדון, ולהוריד אותו ל-6% מהשכר. לסלאם מגיע החזר על הכספים שנלקחו, החזר הכרחי לאישה שמגדלת שני ילדים, ללא כל זכאות לשירותי רווחה ובריאות. 4,000 שקלים היו אמורים לחזור אליה כבר לפני חודשים ארוכים, אבל אין מאיפה להחזיר אותם, כי מישהו בבית האבות ראה הזדמנות לאזן את התקציב שלו על חשבון פרנסתה של סלאם. והמדינה? לא עושה דבר.