26-01-2011

מאת: ערן גולן, חבר ועד מנהל

קו לעובד התייצבה בהליך לבקשת בית הדין הארצי שדן באפשרות של עובד אבטחה שלא הפרישו עבורו כספים לפנסיה להגיש תובענה ייצוגית בשם כל עובדי החברה. בפעם הראשונה הכיר בית הדין הארצי בשיטתיות ההפרה של זכויות עובדים מוחלשים בענף השמירה.

בפסק הדין ציינו הנשיא אדלר, והשופטים רבינוביץ ווירט-ליבנה כי התמונה הכוללת העולה מבחינת התנהלותם של מעסיקים בענף השמירה היא תמונה עגומה. עוד הוסיפו כי בענף זה קיימת תופעה של הפרה שיטתית וגסה של זכויות העובדים. הסיבות לכך הן רבות, אך הבולטות שבהן הן העדר אכיפה מספקת של חוקי המגן וחוסר המודעות של העובדים לזכויותיהם (עמ' 23 לפסק הדין).

בנוסף לכך, קיבל בית הדין הארצי את עמדת קו לעובד ולפיה ניתן במקרים המתאימים להגיש תובענות ייצוגיות אף במקומות עבודה שלכאורה נראים "מאורגנים" אולם בפועל מופרות זכויות העובדים דרך קבע, וארגון העובדים אינו נוקט בצעדים כלשהם על מנת לאכוף את זכויות העובדים.

לפסק הדין