25-01-2017

כשל ניסיון ההשתקה של חברת שיכון ובינוי, שתבעה עובד אשר חשף את כשלי הבטיחות שלה והתריע על עוולות אשר נעשו לעובדים נוספים!

בפס"ד שניתן היום קבע בית המשפט באופן נחרץ כי העובד לשעבר, ממונה הבטיחות ראובן בן שמעון, יפוצה על ידי חברת שיכון בינוי על ניסיון ההשתקה ועגמת הנפש בסכום של 360,000ש"ח ויקבל בנוסף 100,000ש"ח לתשלום ההוצאות המשפטיות.

מדובר בהישג חשוב לציבור העובדים בכללותו! מפסק הדין, שניתן על דרך הסכמה לפסיקה על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, משתמע כי בית המשפט מצא כי לא רק שלא היתה הצדקה לתביעה שהגישה חברת שיכון בינוי כנגד העובד, אלא שנעשה לו עוול שתורגם לפיצוי כספי בסכום מכובד ומשמעותי. יתרה מכך, פס"ד מגן על זכותו ולמעשה חובתו של העובד לחשוף עוולות הנעשים לעובדים אחרים. בכך גם מקבל בית המשפט את התפיסה לפיה זכותו וחובתו של העובד לעשות שימוש במסמכים ועדויות המגיעים לפתחו בכדי להתריע ולדווח על הפרת זכויות עובדים, ובמקרה זה ליקויי בטיחות המסכנים אותם ואת סביבתם.

פסד הדין מציין במפורש את זכותו של בן שמעון להמשיך בפעילותו למניעת תאונות עבודה, כפי שעשה עד כה במסגרת ״הפורום למניעת תאונות עבודה״ שהקים והפך לעמוד תווך מרכזי במאבק הציבורי למען בטיחות העובדים.

קו לעובד, שליווה את ההליך לכל אורכו, מברך את ראובן בן שמעון ועורכי דינו על הניצחון, ההישג ועמידתם האיתנה בלחצי התביעה.

לכתבתו של אור קשתי בהארץ, "בית הדין לעבודה דחה תביעת השתקה: שיכון ובינוי תפצה עובד שטען לליקויים ב-360 אלף שקלים"