21-12-2017

במשך 13 שנים, שיר אבירם – עבדה כאחות מוסמכת בבתי ספר תיכוניים מטעם עיריית חיפה, בכל חודש יוני הייתה מפוטרת, ובתחילת השנה היו שוכרים את שירותיה מחדש. עד לשנת 2015, בה הוחלט לא לשכור את שירותיה מחדש, מפאת "תקופת מחלה ארוכה מדי".

מה עשתה עיריית חיפה? פשוט הודיעה שברצונה להוציא מכרז על המשרה שלה כדי להעסיק במשרה זו מישהי בהעסקה ישירה…

אבירם, בעזרת עורכי הדין של "קו לעובד" רמי שומר ומהא סוויטאת, לקחה את המקרה לבית המשפט שאסר על עיריית חיפה לעשות זאת וקבע שהיא בעצם עובדת עירייה: "העסקת המבקשת באמצעות חברות כח אדם הייתה העסקה פיקטיבית, כאשר חברות כח האדם מהוות צינור תשלום בלבד".

בית המשפט אסר על העירייה לקלוט עובדת חדשה במקומה והורה על ביטול המכרז החיצוני שפרסמה העירייה ופרסום מכרז פנימי בהקדם, שיאפשר לאבירם להגיש את מועמדותה, ולהיקלט כעובדת עירייה מן המניין.

מאז עברו שנתיים של מאבקים רבים בין העובדת לבין עיריית חיפה, אבל אפשר לברך על המוגמר – ב-7.11.2017, אחרי 15 שנות עבודה בפועל בעירייה, שיר אבירם קבלה קביעות בעירייה.

לפרטים נוספים על פסיקת בית הדין- https://kavlaoved.org.il/?p=4732