01-01-2018

בעקבות עתירה פרטנית של עובד בניין סיני שנפצע בעבודתו ולא קבל את הפיצויים הנדרשים מביטוח לאומי: בית הדין הארצי לעבודה ביקר את כלל אופן העסקתם של מהגרי עבודה מסין בענף הבנייה בישראל, קרא לבדיקת עומק של כלל הרשויות המעורבות, וביקש להעביר את פרטי ההכרעה אל היועץ המשפטי לממשלה.

"מנכ"לית קו לעובד, עו"ד מיכל תג'ר, הוסיפה: "מדובר בפסק דין חשוב במיוחד. בית הדין הארצי מכיר במציאות העסקתם של מהגרי עבודה בענף הבניין של תשלומים ב'שחור', עבודה בלתי מתועדת, העסקה בשרשראות העסקה, העלמות מס מתוזמנות, ורשלנות מצד כל הגורמים המעורבים בשמירה על זכויות העובדים. עוד הוסיפה תג'ר: "בית הדין הארצי מצא לנכון לציין את מאבקנו הציבורי בתאונות עבודה בענף הבניין, תוך שסימן את בעייתו של העובד בפסק הדין כחלק מתמונה רחבה יותר שלסטנדרטים ירודים של בטיחות. מפסק הדין הזה עולה כישלונה של מדינת ישראל המביאה ידיים עובדות אולם שוכחת את היותן של הידיים האלה – ידי בני אדם"."

לכתבה המלאה באתר הארץ: https://www.haaretz.co.il/news/education/1.5550610