17-12-2008

מאת: ד"ר יובל לבנת, ועד מנהל קו לעובד, מתוך עיתון "הארץ"

ישראל היתה מהמדינות הראשונות שחתמו על האמנה הבינלאומית מ-1951 בדבר מעמדם של פליטים. באותה עת הידהדו עדיין בזיכרון הקולקטיווי של המדינה הצעירה קורות היהודים מאירופה, שנמלטו מאימת המשטר הנאצי והתדפקו על שערי מדינות זרות בבקשת מקלט. האמנה מסדירה את עקרון אי גירוש של אדם שנרדף על רקע דתי, גזעי, פוליטי או אחר, וקובעת הגנות על פליטים ומבקשי מקלט. סעיף 26 קובע, למשל, כי פליט רשאי לנוע בחופשיות בשטח מדינת המקלט.

לכתבה המלאה