05-06-2014

רכז תחום עובדי קבלן ב"קו לעובד", מרטין וילר, מספר בטור שהתפרסם בעיתון דה מרקר כי באחרונה החלה עמותת קו לעובד לסקור את מידת היישום של החוק החדש לו זכו עובדי הקבלן, ואת ממצאיה הציגה בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת. לפי הסקר, מוסדות ציבוריים, בהם גופי עיריות ושירותי בריאות, אינם מקיימים את החוק, או גרוע מכך, מקיימים את החוק רק למראית עין.

לקריאת הטור:  http://www.themarker.com/opinion/1.2246887