10-11-2009

מאת: מיקי פלד, כלכליסט
משרד המשפטים דחה תוכנית חברות השמירה לאכיפה עצמית של חוקי העבודה

משרד המשפטים זימן לפני חודשיים תשע חברות שמירה לשימוע לפני פסילת הרישיון בשל ריבוי עבירות לכאורה על חוקי העבודה. בינתיים הספיקו החברות לדחות את השימועים לפחות עד למרץ 2010, אחרי שהציגו תוכנית לאכיפה עצמית של חוקי העבודה

משרד המשפטים דחה תוכנית של איגוד חברות השמירה לאכיפה עצמית של חוקי העבודה. במקביל, חידש המשרד את הרישיון לתשע חברות שזומנו לשימוע בשל הפרה לכאורה של חוקים אלו. כך נודע ל"כלכליסט".

המשרד איפשר לאיגוד חברות השמירה לשפר את התוכנית עד סוף מרץ, לאחר שזו נדחתה לפני כשבוע על-ידי המשרד בשל היותה "מתווה אמורפי, אינה מעשית ואינה עונה על מהותה של תוכנית אכיפה כלשהי", כדברי גורם המעורה בנושא. ועדת רישוי חברות השמירה במשרד תשלח בימים הקרובים את הערותיה לאיגוד חברות השמירה.

לפני חודשיים הודיעה הוועדה כי הנתונים שהגישו תשע חברות שמירה לקראת חידוש רישיונן, יחד עם נתונים ממשרד התמ"ת, מצדיקים עריכת שימוע לפני שלילת רישיון. במשרד אמרו, כי לאחר השימועים ייערכו שימועים לחברות נוספות, גם על-בסיס תלונות מצד אזרחים, ארגוני זכויות עובדים, כלי התקשורת וגורמים אחרים.

בשימוע עשוי היה רשיונן של חברות אלו להיפסל ולמעשה להפסיק את פעילותן. בעקבות פנייה של איגוד חברות השמירה ביטל המשרד את השימועים שנועדו להיערך בימים אלו, והאריך את הרישיון עד סוף מרץ. בוועדה הסכימו לבחון קודם כל את התוכנית של האיגוד לאכיפה עצמית ולאחר שדחו אותה השאירו את ההארכה הזמנית בתוקף.

הרשימה כוללת כמה מהחברות הגדולות בענף, כגון השמירה, עמישב, מודיעין אזרחי, כפיר, סער, קבוצת השומרים שמירה בטחון, ש. ניר, שלג לבן וב.ג. מוקד אבטחה. פיני שיף, מנכ"ל איגוד חברות השמירה, אמר ל"כלכליסט", כי הופתע מהדחייה. לדבריו, התוכנית הנוכחית היא דווקא "מתווה מרחיק לכת המהווה דוגמא איך לאכוף ולהתנהל". התכנית כוללת סילוק מהאיגוד של חברה שהפרה את חוקי העבודה באופן עקבי, מינוי של ועדת ביקורת ואחראי על אכיפת חוקי העבודה הבסיסיים (חוקי המגן). שיף אומר, כי האיגוד יפנה לוועדת הרישוי בתלונה על חברה שסולקה ממנו בשל הפרות חוקי העבודה.

חברת שמירה מחוייבת בחידוש הרישיון כל שנה כתנאי הכרחי לפעילותה. עד לשנים האחרונות בדקה ועדת הרישוי רק את עמידתה של החברה בחובות הקשורים באחזקת כלי ירייה ועבירות פליליות, אך בלחץ של ארגון קו לעובד וח"כ שלי יחימוביץ' (עבודה), שינה לפני שנתיים המשרד את עמדתו וגיבש קריטריונים לרישוי גם על סמך מספר התביעות של עובדים בבתי הדין לעבודה, מספר ההרשעות על עבירות פליליות כגון אי-תשלום שכר מינימום, אי-מתן תשלום שעות נוספות וכדומה.