19-10-2017

ביום שני התקיים דיון בבג"צ בעתירת ארגון "קו לעובד" כנגד הממונה על עובדים זרים במשרד הכלכלה. מוסד הממונה על עובדים זרים הוקם לפני שמונה שנים, במטרה לאכוף תנאי עבודה נאותים בהעסקת עובדים זרים בשוק העבודה הישראלי, ולהגן על זכויותיהם.

רק שבפועל הדבר לא קרה. במהלך קרוב לשמונה השנים בהן היא בתפקיד, הממונה לא עשתה שימוש בסמכויות שקבע לה חוק עובדים זרים, כגון: ייצוג אזרחי בבתי הדין לעבודה, התערבות בהליכים משפטיים הוצאת צווים נגד מעסיקים, הוצאת דו"חות שנתיים בנושא ועוד.

לאור זאת הגיש ארגון "קו לעובד" בשנת 2016  עתירה בבקשה למתן צו על תנאי לממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה במשרד הכלכלה, שיורה להם להשיב מדוע לא נעשה בפועל שימוש בסמכויות השונות לאורך כל שנות פעילות הממונה, וכמו כן מדוע לא ייערך מכרז לתפקיד הממונה.

השבוע התקיים דיון בעתירה בו הוגשה תגובת הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה במשרד הכלכלה, בה נמסר כי מאז הגשת העתירה ננקטו כמה צעדים ביניהם הוצאת מכרז לתפקיד הממונה, גיבוש סדרי עדיפויות וכן גיבוש דו"ח פעילות הממונה שיוגש בקרוב.

לאור צעדים אלו החליט בית המשפט העליון למחוק את העתירה. בהחלטה כתב בית המשפט העליון: "התרשמנו כי המשיבים פועלים לעת הזו על מנת לתקן את הטעון תיקון בכל הנוגע לביצוע אפקטיבי והולם של סמכויות הממונה"

ב"קו לעובד" מלאי תקווה כי אכן הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה תחל למלא לאור האמור לעיל את תפקידה למול אוכלוסיית העובדים הזרים כפי שנקבע בחוק, ותסייע לצמצום הפגיעה בהם.

עו"ד מיכל תג'ר: "מוסד הממונה על זכויות עובדים זרים הוא מוסד בעל פונטיאל עצום להגנה ולאכיפת זכויותיהם של מהגרי עבודה, הסובלים מהפרות שיטתיות של זכויותיהם. למרבה הצער, המוסד נותר מאז הוקם, אות מתה בספר החוקים. אנו תקוה כי הערותיו של בית המשפט העליון, כמו גם השינויים שהצהירה המדינה שתעשה בתקופה הקרובה, תביא סוף סוף למימוש הפוטנציאל הגלום במוסד הזה".

לפרטי העתירה.