27-08-2007

מ' הגיעה לישראל מקולומביה לפני כשמונה שנים. זמן קצר לאחר הגעתה פגשה את ח', אזרח קולומביה גם הוא. ח' הגיע לישראל, לאחר שברח מקולומביה עקב איומים של כוחות הגרילה על חייו. כוחות הגרילה רצחו את אחיו של ח', ופצעו את אביו ואח נוסף שלו. הם איימו על ח', באמצעות קרובי משפחתו, שאם יחזור לקולומביה יירצח גם הוא.
לאחר מספר שנים של מגורים בצוותא נישאו מ' ו-ח' בכנסיה בישראל. לפני מספר חודשים ילדה מ' בבית החולים "לניאדו" את ביתם הבכורה.
בין לבין, פנה ח' לפני כשנתיים לנציבות האו"ם לפליטים בירושלים, וביקש לקבל מקלט בישראל. הוא פרס בפני הנציבות את קורותיו בקולומביה, ואת האיומים שהוא עדיין מקבל על חייו. לאחר חקירה ראשונית, קיבל ח' מסמך הגנה זמני מהאו"ם, הקובע כי עניינו בטיפול וכי עד להכרעה סופית "לא ניתן לעוצרו והוא תחת הגנת משרד נציבות האו"ם לפליטים בירושלים". הואיל והוועדה המייעצת לעניני פליטים (הוועדה שליד משרד הפנים), שאמורה להמליץ לשר הפנים בבקשת המקלט של ח', טרם התכנסה, מחדשת נציבות האו"ם מסמך זה אחת לשלושה חודשים. גם מ', כבת-זוגו של ח', קיבלה מסמכי הגנה זהים.
בשנים האחרונות עבדה מ' למחייתה בעבודות ניקיון. מעסיקיה שילמו עבורה דמי ביטוח לאומי. לאחר הלידה, הגישה בקשה לסניף הביטוח הלאומי בנתניה לקבלת דמי לידה (בגובה שלושה חודשי עבודה). סניף המל"ל בנתניה דחה את תביעתה בהתבסס על סעיף חוק הקובע שאין להעניק דמי לידה לעובדת השוהה בישראל ללא אשרה כדין.
ד"ר יובל לבנת, היועץ המשפטי של עמותת "קו לעובד" פנה בשמה של מ' ללשכה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי וטען בפניהם כי "לאור העובדה שהעובדת הגישה בקשה לקבלת מקלט מדיני מנציבות האו"ם לפליטים, ולאור העובדה שטרם נתקבלה החלטה בעניינה על ידי שר הפנים, הרי ששהייתה בישראל הינה כדין". לבנת צירף לפנייתו את מכתבה של שרון הראל מנציבות האו"ם לפליטים, בו ציינה הראל כי מ' פנתה לנציבות במאי 2005, ורואיינה חודשיים מאוחר יותר. "על פי הנוהל לטיפול בפליטים בישראל", הוספיה הראל, "מרגע פנייתה מוגנת הפונה מפני מעצר וגירוש והיא שוהה בישראל כדין. מעמדה החוקי של הפונה בישראל, כמבקשת מקלט, יימשך כל עוד לא נדון תיקה בישיבת הועדה המייעצת לענייני פליטים… וכל עוד לא נתקבלה החלטת שר הפנים בעניינה".
בעקבות פנייתו של לבנת, הודיעה לו עו"ד לאה רוזנברג מהלשכה המשפטית של המל"ל כי מ' תקבל את דמי הלידה. כמו-כן מסרה רוזנברג כי הוציאה הנחייה כללית להעניק דמי לידה לנשים המצוידות במכתב מנציבות הפליטים שבקשתן לקבלת מקלט מדיני עודנה בטיפול.