11-06-2007

מאת: קו לעובד

עובד תאילנדי, הועסק בפיטום אווזים, פיטום האסור על פי החוק, בתנאים בלתי אנושיים. העובד נאלץ לעבוד 7 ימים בשבוע במשך שעות ארוכות ושוכן בחדר צפוף מאוד בסמוך למקום בו התבצעה עבודת הפיטום, אשר שררה בו צחנה נוראה. בחדר לא הייתה דלת, אלא יריעת פלסטיק ועל כן היה בו קר מאוד. המים במקלחת חוממו על ידי מכשיר חשמלי שגרם לעובדים לא אחת להתחשמל.
בעקבות תלונה שהגיש קו לעובד, חולצו העובדים מהמקום על ידי המשטרה ונויידו על ידי מחלקת האכיפה של משרד הפנים למעסיקים חלופיים. העובד נוייד למעסיק חדש אשר כעבור חודשים ספורים בלבד החליט להיפטר ממנו, ככל הנראה כדי להביא עובד חדש מתאילנד (אשר ישלם אלפי דולרים כ"דמי תיווך"). הוא קרא למשטרת ההגירה וביקש שיקחו את העובד. העובד נעצר אך בעקבות התערבות קו לעובד שוחרר למחרת היום ללא כל תנאים. כאשר פנה העובד למשרד הפנים כדי להסדיר אשרה זמנית עד למציאת מעסיק חדש, סורבה בקשתו, מהטעם כי העובד שהה בעבר בישראל לפני כעשר שנים, זאת על פי הנחייה חדשה לפיה אין נותנים אשרה למי שנמצא בישראל יותר מ- 63 חודש מיום כניסתו הראשונה לישראל (מבלי להתחשב בפרק הזמן בו שהה העובד בפועל בישראל).
שוב נאלץ קו לעובד להתערב ופנה למשרד הפנים בשם העובד בבקשה לקבל עבורו אשרת עבודה מחמת היותו קורבן עבדות, זאת בעקבות הצהרתו של שר הפנים הצהיר בכנסת בדיון בועדת המשנה למאבק בסחר בבני אדם שנערך באוקטובר 2006 כי כל קרבן עבודת יזכה לאשרת עבודה לתקופה של שנה לפחות.
הפעם נענתה בקשת קו לעובד ובתשובת משרד הפנים נאמר כי העובד יקבל אשרת עבודה כללית עד סוף אוגוסט 2008 שאז תיבחן המשך שהייתו בארץ בהתאם לנוהל הנכתב בימים אלה.