24-03-2017

העדר הנגישות לטיפול רפואי, כמו גם למעקב שגרתי אחר בריאותם של עובדים הבאים במגע עם חומרים מסוכנים, עוסקים בעבודה פיזית המאומצת, ופעמים רבות בתנאי מזג אויר קשים, ולצדם מניעת תשלום על ימי מחלה דבר המביא עובדים ללכת לעבודה כשהם חולים – כל אלה הם כשל חמור בהגנה על העובדים מצד כלל הגורמים האחראים.

נתוני התמותה הגבוהים בקרב קבוצת עובדים צעירים ובריאים, שאף עברו בדיקת כשירות רפואית טרם הגעתם לעבודה בישראל, חייבים להדליק נורה אדומה. החשש כי קיים קשר בין תנאי ההעסקה הפוגעניים, המדווחים וידועים זה מכבר לרשויות, ותופעת "תסמונת המוות הלילי" צריך להטריד את מנוחתן של הרשויות ולהוביל לשינוי מיידי במדיניות ההפקר הנוכחית.

לכתבתו של אור קשתי בהארץ, "בעשור האחרון מתו בישראל יותר מ-200 עובדים מתאילנד"