18-10-2018

"ה'מגורים' בנויים ממכולות פח, חלקן בלא חלונות או אוורור, שהגישה אליהן היא באמצעות סולמות וקרשים שמונחים באוויר. המקלחת עשויה יריעות ניילון ופחים מאולתרים, ומוצבת רחוק מהמגורים, כשהדרך מסוכנת ואינה מוארת. המטבח מאולתר על בסיס ברז גינה, בלא ניקוז ראוי, מים תקינים או כיור. בלון הגז מוצב בתוך המבנה, ולעובדים לא ניתנו שירותים והם נאלצו לעשות צרכיהם בשטח".

כך מתארים פקחי רשות האוכלוסין וההגירה את תנאי המגורים של עובדים סינים. עכשיו תשלם החברה שסיפקה את ה"מגורים" הללו 170 אלף ש"ח בגין שיכון עובדים בתת-תנאים.

אל משרדי 'קו לעובד' מגיעות עשרות ומאות תלונות אודות תנאי מגורים לא הולמים, מוזנחים ומסוכנים, נטולי אוורור וחימום, חשופים לפגעי מזג האוויר וטילים. חלק מהתלונות מאומתות על ידינו בביקורי שטח וצילומים של המפגעים וההזנחה נשלחים אל רשות האוכלוסין, על מנת לדרבן אותה להתערב ולפעול באופן בו פעלה הפעם. מהגרי עבודה אינם כלי עבודה כי אם אנשים, והם זקוקים לתנאי מגורים הגונים והוגנים כמו כל עובד במדינת ישראל.

כתבתו של ניצן צבי כהן ב"דבר ראשון": https://www.davar1.co.il/151537/