07-12-2014

חברים יקרים,

עמותת "קו לעובד" ממשיכה בעשייה מאומצת להגנה על זכויות עובדים בישראל. כמדי שנה, גם בשנה החולפת פנו אלינו בבקשה לסיוע עשרות אלפי עובדים מתחומים ומגזרי עבודה שונים, עובדים ישראלים, פלסטינים, פליטים, מהגרי העבודה וחסרי מעמד, פנו אלינו כל אחד בנפרד, אך נפגעו כולם כאחד מזלזול בזכויותיהם הבסיסיות כמועסקים במשק הישראלי.

בימים האחרונים אישרה הממשלה הצעת החוק לתיקון מס' 5 לחוק למניעת הסתננות ואנו פועלים במרץ הן בוועדות הכנסת והן במסדרונות בית המשפט העליון להגן על אוכלוסיית מבקשי המקלט החיה בישראל. בתגובתה שפורסמה מטעם הארגונים העותרים נגד החוק קראנו לאלו המבקשים בכנות לפתור את הסוגייה "לפעול בכל כוחם נגד הצעת החוק הזו, שמבזה את בית המשפט העליון, את תושבי דרום ת"א, את האמנות שישראל חתומה עליהן ואת כלל אזרחי המדינה – שכספי המיסים שלהם ימשיכו להתבזבז על הסדרים שלא יעמדו במבחן בג״ץ."

אירועי השנה החולפת סימנו עלייה חדה בביטויי גזענות נגד עובדים, ובדגש על עובדים מן המגזר הערבי. אנו פעלנו ועודנו פועלים ללא לאות להגיב לכל מקרה ומקרה, לדווח על הפרות חוק מצד מעסיקים למשרד הכלכלה ולנציבות לשוויון בעבודה, לעמוד על זכויות העובדים לתעסוקה הוגנת בכנסת, בבתי המשפט ובתקשורת.

השנה זכתה עמותת קו לעובד בכמה הישגים משפטיים משמעותיים, כאשר בראשם ניצב פסק דינה האחרון של שופטת בית המשפט העליון עדנה ארבל, אשר עסק בעתירה שנידונה בבית המשפט העליון כשמונה שנים. בעתירה זו ביקשה עמותת "קו לעובד" להקנות זכויות סוציאליות למהגרות ולמהגרי עבודה השוהים בישראל שנים ארוכות כדין. לשמחתנו, הצהיר בית המשפט כי יש להחיל על עובדים בעלי זיקה חזקה לישראל את הסדרי הבריאות החלים על תושבי ישראל. מתוך פסק הדין:

"החברה הישראלית מסתייעת בעובדים סיעודיים שאינם אזרחי ישראל לצורך טיפול בחוליה ובקשישיה. אלה הם אנשים השוהים במדינה במשך שנים ארוכות, וזאת עלפי חוק ומכוח הזמנתה בברכתה של המדינה. כעת, כאשר המטפלים נזקקים לטיפול, שומה עליה להתייחס אליהם ברוחב לב ולאפשר להם להתרפא ולצבור כוחות חדשים, ולו במידת מה. ראויים הם כי ברוח מורשתנו (ראו: משלי יז, 13) נשיב להם טובה תחת טובה, ולא חלילה אחרת."

כל אלה ורבים אחרים הם עדות צנועה לעמידתה של העמותה בחזית בכל מאבק להגנה על זכויות העובדים החלשים והמנוצלים ביותר במשק העבודה הישראלי. עמותת קו לעובד היא עמותה ללא מטרות רווח, הפועלת למען ערכים חברתיים. העמותה תמשיך לסייע באופן פרטני לעשרות אלפי עובדים מדי שנה, ומתוך כך להביא לשינויים במישור העקרוני, לרבות חקיקה ושינויי מדיניות. העמותה מנהלת את פעילותה הענפה בעזרת צוות המונה 25 עובדים, וכ-130 מתנדבים. חברי הצוות עמלים לילות כימים במטרה להגן ולשמור על זכויות העובדים המועסקים בישראל.

עם תום השנה האזרחית אני קורא לכם לעזור לנו להמשיך ולהגן על זכויות העובדים בישראל, ולהרים תרומה לעמותת קו לעובד, לתמיכה בעשייה החברתית החשובה של העמותה. לתרומה לחצו כאן למעבר ישיר לדף תרומה מאובטח, או בקרו באתר האינטרנט של קו לעובד: https://kavlaoved.org.il/  .

בכבוד רב,

עלא ח'טיב

   מנכ"ל