08-04-2008

מאת: מוטי בסוק, הארץ

תוכנית לצמצום מספר העובדים הזרים בישראל, חוקיים ולא חוקיים, ב-70 אלף עד 2010, והרחקת כל העובדים הזרים הלא חוקיים (125 אלף כיום) עד 2013, תוגש בסוף אפריל על ידי שר האוצר, רוני בר-און, לאישור הממשלה. מדובר באחד מסעיפי הצעת החלטה לגיבוש מדיניות לאומית כוללת בעניין העובדים הזרים.

בישראל יש כיום רבע מיליון עובדים זרים – מחציתם חוקיים ומחציתם לא חוקיים. נתונים אלה לא כוללים את העובדים מאפריקה המזרחית המסתננים לישראל דרך מצרים, שמספרם מוערך בכ-8,000. מתוך כלל העובדים הזרים – כ-50 אלף פלשתינאים. לדעת האוצר, לאחר שנים של מלחמה עיקשת בתופעת העובדים הזרים בישראל, שנחלה הצלחות רבות, בשנתיים האחרונות נחלשה המלחמה, ובשנה האחרונה מספר העובדים הזרים בישראל עלה.

בהצעת ההחלטה שיגיש בר-און לאישור הממשלה כמה סעיפים: הקמת רשות הגירה במינהל האוכלוסין במשרד הפנים לטיפול בעובדים הזרים; צמצום שיטתי וקבוע של מספר העובדים הזרים, בראש ובראשונה של העובדים הלא חוקיים; קביעת קריטריונים נוקשים להעסקת עובדים זרים בישראל; הקמת שתי ועדות לקביעת קריטריונים נוקשים להעסקת עובדים זרים בתחומי הסיעוד והחקלאות, הנחשבים למורכבים ורגישים מבחינות חברתית ופוליטית.

עוד יציע בר-און לממשלה כי יוקמו שני צוותים במשרד האוצר לטיפול קבוע, יסודי ושיטתי בתופעת העובדים הזרים – בראשות ראש אגף תקציבים, רמי בלינקוב, ובראשות רכזת תחום תעסוקה וקליטה באגף התקציבים, מיכל צוק. צוות בלינקוב יתאם בין משרדי הממשלה הרלוונטים (פנים, תמ"ת, משטרה, משפטים, אוצר) בכל נושאי העובדים הזרים, ויעקוב אחרי ביצוע החלטות הממשלה. הצוות יבדוק היכן קימים חסמים הפוגעים בביצוע ההחלטות. צוות צוק, שגם הוא יהיה בינמשרדי, יעקוב אחר הקמת רשות ההגירה ועבודתה (רשות ההגירה תהיה גם האחראית לטיפול בעובדים זרים המסתננים לישראל). בפועל, צוות בלינקוב וצוות צוק כבר עובדים.

אחת לחודש מקיים בר-און דיון יסודי בלשכתו ב"פורום אג'נדה" בהשתתפות כל הגופים הרלוונטיים במשרדו, לקידום המדיניות לצמצום דרסטי של מספר העובדים הזרים בישראל. אחת המטרות המרכזיות של תוכנית זו היא פינוי עשרות אלפי מקומות עבודה לעובדים ישראלים. העובדים הזרים נחשבים לעובדים בלתי מיומנים, התופסים מקומות עבודה של ישראלים מהעשירונים הנמוכים, ולוחצים באופן קבוע לשכר נמוך יותר במקצועות שבהם הם מועסקים. הקטנת מספר העובדים הזרים תביא לצמצום האבטלה בקרב השכבות החלשות.

בשנה האחרונה עלה, כאמור, מספר העובדים הזרים בישראל, בעיקר בענפי הסיעוד החקלאות והבינוי. היעד של האוצר עתה הוא גיבוש מדיניות שיטתית וכוללת לצמצום מספרם של העובדים הזרים. בין היתר קיימת החלטת ממשלה לבטל את תופעת העובדים הזרים בתעשייה, בניין ומסעדות אתניות עד 2010. העובדים הזרים היחידים שישארו במקצועות אלו יהיו מומחים, כלומר מי שמשתכרים פעמיים ויותר השכר הממוצע במשק (מעל ל-15,200 שקל בחודש).

"יש לוודא שהחלטות הממשלה יבוצעו", אמרו במשרד האוצר, אך הוסיפו כי קיימים גופים אינטרסנטיים רבים הלוחמים להגדלת מספר הזרים. בהקשר זה מזכירים באוצר את שר החקלאות, שלום שמחון.

באוצר נחושים לעמוד ביעדים המספריים שקבעו ל-2010 ו-2013. "המלחמה בעובדים הזרים תכלול גם את ענפי הסיעוד והחקלאות", הבהירו. "ענפים אלה הם לא טאבו".