19-07-2007

מאת: קו לעובד

בעתירה נגד מנהלת ההגירה דרש קו לעובד כי תתבצע הפרדה בין שוטרים המבצעים פעולות אכיפה נגד עובדים זרים לבין שוטרים החוקרים תלונות שלהם כנגד מעסיקיהם או חברות כוח אדם. העתירה נמחקה בעקבות הצהרת מנהלת ההגירה שככלל נשמרת ההפרדה המבוקשת. בג"ץ הוסיף וציין כי "ראוי שההנחיות תהיינה ברורות ויובאו בחשבון בניסוחן האפשרויות הראויות לפתרון מצבים מורכבים בהם עלול להיווצר עירוב תחומים בין השניים".

כן הוסיף בית-המשפט במסגרת פסק דינו הרצ"ב:

"בעת הדיון היום העלה בא-כוח העותר שאלה נוספת הנוגעת לאופן טיפולה של משטרת ההגירה בגיוס מקורות או מודיעים מקרב אותם עובדים זרים המגיעים להתלונן במשטרה. גם בעניין זה הודיעה באת-כוח המדינה כי ניתנו הנחיות למשטרה, אך בשל העובדה כי הנושא אינו חלק מהסעד המבוקש לא ראינו תשתית הולמת בעתירה לבחינת הסוגיה. נעיר רק כי ראוי שבא-כוח העותר יפנה בעניין זה לבאת-כוח המדינה אם יש בידו דוגמאות לפרקטיקה פסולה בכל הקשור בגיוס מקורות וכי יקבעו בעניין זה הנחיות לאחר שתינתן לעותר הזדמנות להעלות טענות או השגות במישור העקרוני.

אנו עתה פועלים על מנת להשיג התחייבות של מנהלת ההגירה שלא ינסו לגייס "מודיעים" מקרב עובדים זרים המגיעים למשטרה כדי להגיש תלונה כנגד המעסיק/ חברת כוח האדם

בג"צ 538/06 קו לעובד  ה' מפקד מנהלת ההגירה ואח'
ההחלטה ניתנה ביום 31.5.07