04-03-2015
מאת: חנה זהר
מוניה, אם לשישה תושבת טול כרם, התאלמנה בפתאומיות כשבעלה שעבד במשך שנים בישראל נפטר מדום לב. המשפחה כולה הייתה תלויה להכנסתה בשכרו והמוות הפתאומי מעבר לאיבוד יקירם השאיר אותם חסרי אונים ומפוחדים מפני העתיד.
על קצבת שארים ותלויים למדה מוניה מהאנשים שהגיעו לניחום המשפחה, שחלקם עבדו בישראל.  עובדים ישראלים זוכים לקבל מידע מקיף, עדכני ומתמיד בעניין ניהול כספי הפנסיה, בין אם במידע מקדים המסייע לבחור בין מסלולי ביטוח או קרנות פנסיה שונות, כתקנונים ונהלים, ובין אם בדו"חות רבעוניים ושנתיים. לעומתם, ולמרות שבכל רגע נתון מועסקים בישראל עשרות אלפי עובדים פלסטינים, אותם עובדים לא זוכים לקבל שום הסבר והכוונה בנוגע לאופן הסדרת תשלום קצבת השארים והתלויים.
מוניה לא הצליחה לקבל תשובה ממדור התשלומים לגבי קצבת השארים אלא רק הצעה לשלם לה במרוכז את הכספים שנצברו בקרן מההפקדות לפנסיה משכרו של בעלה. מוניה הבינה שהעברת הכספים בדרך של קצבה תהיה עדיפה על פני העברתם בתשלום אחד, ועל כן פנתה וביקשה את עזרת עמותת "קו לעובד".
בתחילת 2011 שלחנו מכתב בעניין לראש מדור התשלומים דאז, מר אבנר פרס, ובו נכתב:
…"ב- 3.2.2010 נפטר עובד פלסטיני בן 45 מדום לב, בביתו. אשת העובד אינה עובדת ומטופלת בשלושה ילדים מתחת לגיל 18. הפנסיה המקיפה בה בוטח בעלה בתקופת עבודתו מקנה לאשה ולילדיה הקטינים התלויים קצבת שארים.  נודה לך על בדיקת הנושא ייתכן ויש עוד תשלומים נוספות המגיעים לה בהקשר לפטירת בעלה ממדור התשלומים".
חשבנו שמכתבנו יזרז את הטיפול בעניינה של מוניה, כפי שקורה במקרים אחרים בהם אנו נחלצים לעזרת עובדים פלסטינים בפניות מול מדור התשלומים. להפתעתנו חלף זמן רב ולא הגיעה תשובה, ולכן נאלצנו להפנות את מוניה לעו"ד. בהליכי ניהול התביעה שהוגשה, גילינו התחמקויות וניסיונות למשוך את הזמן מצד מדור התשלומים. לאחר מעל לשנה ללא תגובה מהמדור וללא הכנסה למחיית משפחתה, מוניה נשברה ונעתרה להצעת מדור התשלומים לקבלת כספי הצבירה בתשלום חד פעמי.
מכתבים ודיווחים דומים נשלחו במקרים נוספים אותם ליווינו בשנים האחרונות, בהם ביקשנו לסייע לאלמנות בדרישה לקבל גמלאות חודשיות ממדור התשלומים. למרבה הצער נתקלנו במחסום בלתי עביר. דרישותינו לא זכו לכל מענה, וכך גם בקשותינו לקבל את הנהלים או התקנון של קרן הפנסיה עליה מופקד מדור התשלומים נענו בדחיות והתחמקויות. בינואר השנה התקבלה תשובה תמוהה כי הפנסיה של העובדים הפלסטינים אינה מנוהלת עוד כפנסיה אלא כחשבון חיסכון.
מדור התשלומים הוא הממונה על ניהול כספי הפנסיה של העובדים הפלסטינים. מכוח החלטת ממשלה משנת 1970 אשר נגעה להסדרת העסקת עובדים פלסטינים בישראל ועוגנה לאחר מכן בחוק, משכורות העובדים מועברות למדור התשלומים, והוא הגוף המתווך שאמור להעביר את המשכורות לעובדים לאחר שניכה את המתחייב בחוק, וכן ולנהל את כספי הפנסיה אותם ניכה מהמשכורות, בדומה לקרנות הפנסיה של העובדים הישראלים. למעלה ממיליון עובדים פלסטינים הועסקו בישראל מאז מלחמת ששת הימים, ורק מעטים הצליחו לעבור את משוכת ערפול הנהלים ועידוד המדור לשבור את הפנסיה ולמשוך את כספי הצבירה. מנתונים שקיבלנו לאחר שהגשנו שאילתא לפי חוק חופש המידע, רק 349 אלמנות מקבלות קצבת שארים.  
כך ללא פרסום ויידוע פגעו הרשויות בקרן הפנסיה של העובדים הפלסטינים שאמורה להבטיח את הכנסתם בזקנתם ואת
נשותיהם וילדיהם במקרה של איבוד כושר עבודה טרם הגעתם לגיל הפרישה, והכל בניגוד גמור לתכלית ומהות קרן הפנסיה.
הכיבוש המאלץ את העובדים לחפש פרנסה בישראל נסמך על זכות האבות המובטחת במקורותינו. מצער לגלות כי האיסור לגזול אלמנות ויתומים, אינו נשמר באותה אדיקות.