15-12-2007

מאת: נעמה לנסקי, הארץ

בשבועות הקרובים עתיד משרד המשפטים לאשר תקנות שמכוחן תוקם קרן ייעודית לטיפול בעבירות עבדות וסחר בבני אדם. בקרן יופקדו כספי חילוט של רכוש שהיה קשור בסחר, למשל כספים מחילוט רכוש של סרסורים, ואלה ישמשו למטרות כמו שיקום נפגעי העבירה, פיצויים וכן להגברת הבקרה בגבולות ואכיפת החוק.

לכאורה מדובר בהתקדמות בלחימה בסחר בבני אדם, ובפרט בנשים. במשך שנים נחשבו קורבנות העבירה לעברייניות ולא היתה להן דרך להיאבק בסוחריהן. בשנים האחרונות ניתנה לנשים הנסחרות בתעשיית המין אפשרות לתבוע את סוחריהן, ועל פי רוב נפסקים לזכותן סכומים נאים. אלא שקומץ הנשים שמעיזות לפנות לערכאות משפטיות כמעט אף פעם לא זוכות לקבל שקל, בשל קשיי גבייה. בעוד הקורבנות נותרות חסרות כל, מרפדת המדינה את קופתה מפעילויות הסחר באופן ישיר ועקיף, על ידי הטלת קנסות וגביית מסים. אם תתחיל הקרן לפעול, מצב מקומם זה יונצח. במקום שכל הסכום יוקדש לטיפול בקורבנות, בצורה של פיצוי כספי, שיקום והבראה, ימשיכו המדינה וגופיה ליהנות מכספים שהושגו תוך פגיעה בגופן ובנפשן של הקורבנות.

בקרב גופים כ"קו לעובד" ו"מוקד הסיוע לעובדים זרים" הוחלט לעתור נגד אישור התקנות. "הנוטל מגנב אינו פטור", מסבירה עו"ד נעמי לבנקרון, היועצת המשפטית לנושא הסחר בנשים במוקד הסיוע. "המדינה מצאה 'במקרה' מאות אלפי שקלים שהופקו בעבירה, ולכסף הזה יש בעלים חוקיים. הנשים שעל חשבונן הופקו כספים אלו שועבדו, נאנסו, הוכו ועונו. זהו גזל לאור יום".

דובר משרד המשפטים מסר בתגובה: "התקנות מקדמות עד כמה שניתן, במסגרת חוק איסור סחר בבני אדם, את זכויות נפגעי העבירה. בין היתר מוצע סדר קדימות שלפיו שיקום נפגעי העבירה ותשלום פיצוי להם קודמים לאכיפה ולמניעה. לפחות 50% מנכסי הקרן יוקצו להם בכל שנה".