07-09-2014

השנים האחרונות סימנו מפנה משמעותי בתנאי ההעסקה של עובדים ועובדות במשק ובמודעות לזכויות תמורות שונות בעולם העבודה הביאו ל שיפור מצבם של עובדי ועובדות הקבלן בישראל. יחד עם זאת, מספרם הולך וגדל ונגע ההעסקה הפוגענית עודנו מאיים על מרביתם.

   בדו"ח הביניים המצורף מציגה עמותת "קו לעובד" ניתוח מילולי ותצוגה גרפית, המהווים סקירה תמציתית ופילוח פניותיהם של עובדי הקבלן לעמותת "קו לעובד" בשנים 2013-2014. המטרה בדו"ח הביניים אינה רק להציג את הגיוון שבהפרות החוק השונות כלפי עובדי הקבלן בישראל, כי אם בעיקר לנסות ולאפיין פגיעה זו,  בתקווה שהבנה בהירה יותר של ההפרות תאפשר למערכות אכיפת החוק השונות במדינה לטפל בהן ביתר הצלחה.

 לקריאת דו"ח הביניים: פילוח פניות עובדי קבלן לעמותת קו לעובד בין השנים 2013-2014 לחץ כאן

גרף ניתוח פניות

לכתבה שפורסמה בנושא:

עיתון דה מרקר, 12.8.2014, מאת הילה ויסברג: "התלונה הנפוצה ביותר של עובדי קבלן ב- 2013-2014: "איפוס ותק"