28-04-2022

דו"ח חדש של קו לעובד, המתפרסם לקראת ה-1 למאי 2022, מנתח את נתוני האכיפה על ידי רשות האוכלוסין וההגירה בשנים 2018-2020 ומוצא ממצאים מדאיגים.

כ-200 אלף עובדים מועסקים בישראל בהיתר או ברישיון עבודה: מחציתם מהגרי עבודה ומחציתם פלסטינים. חלק ניכר מעובדים אלו, המנותבים בעיקר לענפי החקלאות, הבניין והסיעוד, גויסו באופן המשעבד אותם לחובות או למעסיקים. עובדה זו, לצד זרותם, מעמדם הארעי וחסמי שפה ותרבות, הופכים אותם לעובדים פגיעים במיוחד. לאור זאת, יש חשיבות רבה לאופן בו מופעלות סמכויות הפיקוח והאכיפה של רשות האוכלוסין.

הדו"ח החדש של קו לעובד מוצא כי הרשות ממעטת להפעיל את סמכויותיה להגנה על העובדים עליהם היא אמונה, ושמה דגש על ענישת מעסיקים שמעסיקים עובדים בלא היתר. במידה והרשות מפעילה את סמכויותיה בנוגע לעובדים לא-ישראלים, היא מתמקדת בגירושם, הרחקתם או אכיפת איסור העסקתם.

פעולות אכיפה יזומות מתמקדות בענפים בהם כמעט ולא מועסקים מהגרי עבודה ופלסטינים בהיתר, ומכאן שהרשות ממעטת להפעיל סמכויות נחוצות, דוגמת חקירת חשדות להפרת זכויות עובדים, דאגה למגורים ראויים והתניית היתרי העסקה, עבור עובדים לא ישראלים.

הרשות היא הגורם היחיד שמוסמך להתנות היתר העסקת עובד זר בתנאים נאותים והפקדת ערובה שנועדה להבטיח זכויות. עם זאת, זולת ענף הבניין, בו מעסיקים נדרשים להפקיד ערבות, השימוש בכלי זה דל ביותר, וחילוט ערבויות בפועל שניתנו על ידי מעסיקים כמעט ולא מתקיים: משנת 2018 חילטה הרשות ערבויות לשני מעסיקים בלבד, אחד בבניין ושני בחקלאות. חמור לא פחות: הרשות ממעטת לשלול היתרים להעסקת עובד זר על סעיף הפרת זכויות עובדים, ומתחמקת מהפעלת הסנקציה הזו גם במקרים קשים של הטרדות מיניות, אי אספקת מגורים הולמים, הטרדות מיניות וכיו"ב. בשנת 2020, לדוגמה, שללה הרשות 43 היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, חקלאות ובניין – אף לא אחד מהם בגין הפרת זכויות עובדים.

על מנת להבטיח שמהגרי עבודה מועסקים בתנאים הולמים וזכויותיהם הבסיסיות נשמרות, המלצותינו לרשות הן בניית תוכנית עם יעדים ומדדים ברורים להגברת האכיפה ביחס למספר העובדים, לרבות סביב עילות האכיפה, ושימוש באכיפה מוגברת וסנקציות כלפי מעסיקים שכבר התקיימו פעולות אכיפה נגדם; הקצאת יותר משאבים להגנה על זכויות עובדים בהיתר, ובכלל זאת באמצעות אכיפה יזומה אשר לוקחת בחשבון ענפים שבהם הרוב המוחלט של המועסקים הם מהגרי עבודה ברישיון ועובדים פלסטינים בהיתר (סיעוד, חקלאות, בניין); והפעלת סמכויותיה, ובכלל זאת דרישת הפקדת ערובה, וחילוט ערובות בהתאם לקריטריונים מוגדרים וקבועים, או שלילת היתר העסקת עובד זר ממעסיקים כאשר מדובר בהפרות זכויות עובדים.

לדוח המלא:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download/להורדת המסמך [2.29 MB]