08-05-2018

תגובת "קו לעובד" לדו"ח מבקר המדינה בנושא תאונות עבודה בענף הבניין: "לצערנו דו"ח מבקר המדינה מוכיח כי העתירה שהוגשה לבג"צ על ידי הארגונים "קו לעובד" ו"מען", הינה הכרחית לאור המחדלים החמורים בתחום תאונות עבודה בענף הבניין והפרה של הרשויות השונות הנוגעות לדבר את חובותיהן על פי חוק. המחדלים עליהם מצביע המבקר הם ברורים: אכיפה דלה ביותר: הפרקליטות הגישה בשבע שנים 6 כתבי אישום בלבד נגד קבלנים, ואף בדו"ח מצוין כי המשטרה הסבירה כי אין ברשותה המומחיות והידע לחקור את הנושא. פיקוח רופף שבא לידי ביטוי בהגדלה מזערית של מספר המפקחים בתחום הבנייה, פיקוח באתר בנייה אחת לשנתיים, והכשרה רק של מחצית מממנהלי העבודה לעבודה בגובה, הסיבה העיקרית לתאונות העבודה בבניין. התנהלות זו מעידה על לא פחות מזלזול בחיי אדם, אלו שבונים את בתינו, ומסיבות כלכליות.

העתירה לבג"צ דורשת בין היתר הגדרה רשמית ושקופה של מספר התקנים הנדרשים לאכיפה ראויה באתרי הבנייה, ולא להשאיר זאת יותר בידי דו"ח של מבקר, או מספר עלום זה או אחר. היא דורשת הקמה מידית של יחידה משטרתית בשיתוף מנהל הבטיחות, דרישה עליה חתום היועץ המשפטי לממשלה, ולא מתממשת. עדות להמשכיותם של המחדלים גם היום. אי קידום מהלכים אלו ואחרים יביאו אותנו לדו"ח דומה ואף גרוע יותר עוד מספר שנים. על הרשויות השונות המעורבות פה: המשטרה, משרד העבודה והרווחה, האוצר ורשם הקבלנים לאמץ את הצעדים הנדרשים באופן מלא ולהביא לשינוי כבר היום".